Ledelse og samspill med dialog E-bok


Ledelse og samspill med dialog - Glenna Gerard pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-09-10
FORFATTER: Glenna Gerard
ISBN: 9788283840025
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,9

FORKLARING:

Det handler om god kommunikasjon, om konstruktive holdninger, om de virkelig gode samtalene. Det handler med andre ord om dialog som vårt viktigste verktøy for vellykket samhandling og samspill i organisasjons- og arbeidslivet. I boken Ledelse og samspill med dialog beskriver forfatterne Linda Ellinor og Glenna Gerard de viktige strategiene vi trenger for å styrke og videreutvikle vår evne til å takle utfordringer og dilemmaer vi står overfor i dag. Boken henvender seg først og fremst til ledere og arbeidstakere på alle nivåer. Forfatterne viser hvordan dialog i praksis lærer oss å ta ansvar for hvordan våre handlinger påvirker hele organisasjonen. Noen nøkkelord er delt lederskap og felles mening og forståelse. Vi har lært å måle suksess ut fra resultater, produktivitet, profitt og materielt velvære. Disse målene er en snever definisjon av hva som i første rekke fører til et tilfredsstillende arbeidsliv, mener Ellinor og Gerard, og hevder at dialog er svaret på hvordan vi skal skape god samarbeidskultur og vellykkede strategier for å lykkes i dagens og fremtidens komplekse og krevende arbeidsliv.

....Med andre ord, skal du oppnå de beste resultatene som leder, er det en forutsetning at du kommuniserer tydelig med dine medarbeidere ... Ledelse, organisasjon & vekst - Tilbyr ... . Lederprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi bygger på norsk og internasjonal forskning og erfaring. Programmet gir praktisk nyttig kunnskap for individ og bedrift om kommunikasjon og samspill mellom større grupper, mindre grupper og individer i sosiale systemer. Det handler om god kommunikasjon, om konstruktive holdninger, om de virkelig gode samtalene. Det handler med andre ord om dialog som ... Ledelse og samspill med dialog - Den gode samtalen ... ... . Det handler om god kommunikasjon, om konstruktive holdninger, om de virkelig gode samtalene. Det handler med andre ord om dialog som vårt viktigste verktøy for vellykket samhandling og samspill i organisasjons- og arbeidslivet. I boken Ledelse og samspill med dialog beskriver forfatterne Linda Ellinor og Glenna Gerard de viktige strategiene vi trenger for å styrke og videreutvikle vår evne ... Og hvilke implikasjoner har dette for ledelse av organisasjoner? The power of talk - Ledelse og dialog. Ledelse utøves i dialogen. I dialogene samles organisasjonens skyggesystemer og formelle systemer. Den som behersker organisasjoners dialoger, styrer organsiasjonens fremtid. Benchmarking i antikkens Roma - Ledelse og ekstrem ... Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom viser mennesket som deltager i sosiale samspill med vekt på følelsenes betydning og samspillet mellom natur og kultur. "Kommunikasjon og samspill - fra fødsel til alderdom" (2. utg.) er en innføring i psykologiske og sosiologiske sider ved kommunikasjon, utvikling og samhandling. Ledelse er relasjon. Ledere tar beslutninger sammen med andre og skaper resultater gjennom dialog. Lederens måte å forholde seg til og være i samspill med andre er en avgjørende dimensjon i utøvelsen av lederskap. Tillitt og makt er gjensidig forbundet til hverandre i demokratisk ledelse. Samspill og ledelse. Universitet og høgskole. Dette masterprogrammet er utviklet av psykologer, og går i dybden på det komplekse samspillet mellom grupper og enkeltpersoner. ... God organisasjonspsykologi fremmer alt fra trivsel til samarbeid og ledelse, med fokus på egen prosess og dynamikken i en gruppe. Vi har valgt et sosiokulturelt perspektiv, med fokus på læring og samhandling. Dialogen står sentralt. Vårt teoritilfang består blant annet av, Olga Dysthe, Mikhail Bakhtin, Ragnar Rommetveit, Per Linell og Sissel R. Lysklett. Innenfor ledelse har vi hatt fokus på den faglig- pedagogiske ledelsen. I Kommunikasjon, samspill og ledelse i organisasjoner får du økt kunnskap om ledelse i dette perspektivet. Målet med dette masteremnet er å gi kunnskap og forståelse for teorier og metoder som brukes innen organisasjonspsykologi og ledelsesfag. Kommunikasjon er et stadig tilbakevendende tema for hvorfor noen lykkes bedre som ledere enn andre - og ikke uten grunn. 95 prosent av utfordringen i å oppnå godt samspill mellom mennesker ligger i vår evne til å kommunisere. Med andre ord, skal du oppnå de beste resultatene som leder, er det en forutsetning at du kommuniserer tydelig med dine medarbeidere. Med blikk på barnet OManualen OVideo-opptak til 4 første samlinger O samspill mellom barn og voksen under måltid O voksen i samspill med barn under frilek O voksen i samspill med barn i garderobe eller under stell O voksen i samspill i mottak/avskjed med barn og foreldre OTema til 4 siste samlinger O Barnehagens rutiner for tilknytning O Kontaktperson og trygg base Det fagdidaktiske perspektivet, som også er relasjonsorientert, har fokus på ressurser og samspill, der elever og lærere sammen går i dialog med og utvikler fag, begreper og tekster ved bruk av digitale verktøy og andre redskaper. I dette perspektivet er læreren læringsleder (Engvik mfl. 2013). Samspillmetoden Dialog Denne metoden er utviklet av helsesøster Sigrid Hviding og bygger på syv prinsipper for godt samspill. Hensikt Samspillmetoden Dialog har til hensikt å sensitivisere og bevisstgjøre mennesker for de sidene ved samspillet som er særlig viktig for å fremme utvikling. Verdisyn 8. Samarbeid mellom barnehage og hjem Samarbeid med barnets hjem skal ligge til grunn for virksomheten. Alt barnehagen gjør, skal ha barnets beste som grunnlag, og et nært samarbeid med hjemmet er viktig for å støtte barnets utvikling. Relasjonen mellom barnehage og hjem må være preget av åpenhet og likeverd. Litteraturen blir sett på i dialog med forskningsdeltakerne og gjennom relevant teori og litteratur. Drøftingen og funnene peker mot at korpsdirigenters tanker ved ledelse av samspill i korps er mangfoldige, og mot at dirigentenes egen oppfatning av hva samspill er har betydning for hvordan de leder samspill. Kjøp Samspill og ledelse på Kelkoo. Sammenlign tilbud på Samspill og ledelse i kategorien Bøker og magasiner fra en rekke nettbutikker samlet på ett sted, og spar penger på ditt kjøp av Bøker og magasiner ved hjelp av vår tjeneste. Lederutdanningsprogrammet Samspill og ledelse; anvendt organisasjonspsykologi har gjennom sine mer enn 25 år blitt e...