Eksplosivforskriften E-bok


Eksplosivforskriften -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-17
FORFATTER:
ISBN: 9788202591175
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,39

FORKLARING:

Eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av ekplosjonsfarlige stoffer) - med endringer, sist ved forskrift av 23. august 2017 nr. 1273

...s 2014, 3103 Tønsberg. Telefon: 33 41 25 00 - Faks: 33 31 06 60, E-post: [email protected] ... Eksplosivforskriften (forskrift om sivil håndtering av ... ... .no Organisasjonsnummer: 974 760 983 Strengere sprengstoff-krav. Publisert 7. juli 2017 av Jørn Søderholm Tagger: bergsprenger, bergsprengningsleder, DSB, eksplosivforskriften Vi har fått nye, strengere regler for håndtering av eksplosiver. Har ditt firma vakttelefon, lokal lageransvarlig og bergsprengningsleder i 100 prosent stilling? Jf. eksplosivforskriften §§ 2-1, 2-10, 2-11 og 7-1. Overdragelse av et lager Ved overdra ... Forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige ... ... . eksplosivforskriften §§ 2-1, 2-10, 2-11 og 7-1. Overdragelse av et lager Ved overdragelse av et lager skal ny innehaver søke om ny oppbevaringstilla telse i sitt eget navn, etter å ha forvisset seg om at lageret er i teknisk god og betryggende forfatning. eksplosivforskriften §§ 1-3 (d efinisjoner), 2-1 (p likt til å forebygge fare for brann eller eksplosjon m.v.), 2-2 (forbud mot røyking og bruk av åpen ild), 2-3 (overlatelse av eksplosiv vare), 2-4 ( kvalifikasjonskrav), 2-5 (dokumentasjon), 2-6 (godkjenning), 2-11 (varigheten av till atelse og godkjenning) og de avsluttende Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har sendt ut på høring forslag til ny forskrift om sivil håndtering av eksplosjonsfarlige stoffer, som skal erstatte gjeldende forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften). Eksplosiv, som er i stand til, eller tilbøyelig til å eksplodere; eksplosjonsartet; eksplosjonslignende. Et eksplosiv er et stoff eller en stoffblanding som, ved en kjemisk reaksjon, frigjør gass og varme av seg selv etter aktivering. Reaksjonen har vanligvis karakter av forbrenning, ved at eksplosivblandingen inneholder ett stoff som avgir oksygen og et annet som tjener som brensel.I et ... 19a, jf. eksplosivforskriften § 13 første ledd. Ordinær Bekreftelse fra arbeidsgiver. Brann- og eksplosjonsvern Eksplosiv vare - Søknad til DSB Søknad om tillatelse til erverv, tilvirkning, oppbevaring, handel og tilintetgjø...