Valg, velferd og lokaldemokrati E-bok


Valg, velferd og lokaldemokrati -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-03-21
FORFATTER:
ISBN: 9788232103751
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,28

FORKLARING:

Denne boken er en hyllest til Per Arnt Pettersen. Gjennom en lang karriere som forsker og professor i statsvitenskap ved flere universiteter har han vært en betydelig bidragsyter innenfor fagfeltene valg, velferd og lokaldemokrati. Boken er en tributt til hans forestående 70-årsdag. Temaene i de ulike kapitlene er inspirert av og springer ut av hans faglige interesseområder: politisk deltakelse og utforming av politikk, med velferdspolitikk som empirisk nedslagsfelt. I boken drøftes dagsaktuelle samfunnsspørsmål og problemstillinger knyttet til lokaldemokrati, valg og velferd.

...det helhetlige forebyggende og helsefremmende arbeid og: 1 ... Ålesund kommune - Sosial og velferd ... . fremme psykisk og fysisk helse 2. fremme gode sosiale og miljømessige forhold 3. forebygge sykdom og skade. Ingrid Bjerkås-veien 23 9385 Skaland. Tlf.: 77 85 90 00. Org.nr.: 943 730 040 Sosial- og velferdstjenesten yter faglig og menneskelig støtte for personer i varierte livssituasjoner, og arbeider med tilrettelegging for en kvalitetsmessig velferd for kommunens innbyggere. Tjenestene er veldig varierte - fra forebyggende arbeid ... Valg, velferd og lokaldemokrati - festskrift til Per Arnt ... ... . Tjenestene er veldig varierte - fra forebyggende arbeid for barn og unge, barnevern, økonomisk rådgivning, skolehelsetjeneste, tiltak for rusmisbrukere og mye mer. Hjem / Helse, velferd og omsorg / Omsorg / Fritt brukervalg. Fritt brukervalg Kommunal eller privat praktisk bistand (hjemmehjelp) KORT FORTALT Dersom du er ... Brukervalg betyr at du selv kan gjøre valg om hvilken leverandør du vil ha hjemmehjelpstjenester fra. Innholdsfortegnelse og kapittel 1: Den demokratiske styringskjeden - fra valg til velferd Inger-Marie Stigen, Kristoffer Kolltveit og Marte Slagsvold Winsvold. - Makt skal flyttes nærmere folk og vil gi både bedre tjenesteyting og et sterkere og mer levende lokaldemokrati. - De siste årene har sentralstyringen økt. Blant annet for å få mest mulig likhet. Men vi er mangfoldige. Oppgaver kan løses på forskjellige måter i dette landet. Forståelsen av behovene er størst i lokalsamfunnet. Frikstadveien 20, 4724 Iveland Tlf. 37 96 12 00, åpent 09.00-14.00 E-post: [email protected] NAV Iveland - Drop-in - mandag, tirsdag og fredag 12.00 - 14.00 På jakt etter felles indikatorer for velferd. Publisert: 8. oktober 2013 … jakt etter felles indikatorer for velferd Publisert: 8. oktober 2013 De nordiske landene, ofte kalt nordiske velferdsstater, peker seg ikke ut i Europa med at de bruker en spesielt….Videre har forbruksveksten skapt forventninger om økt standard også på den offentlige velferden… Audnedal og Lyngdal slås sammen til en kommune fra 1.1. 2020. Men valget i 2019 gjennomføres som om Audnedal og Lyngdal allerede er én kommune - heretter kalt Lyngdal kommune. Det er nasjonale forskrifter som regulerer dette. Valgdagen er mandag 9. september 2019. Arbeid = velferd, og velferd skaper gode tjenester til Jevnakers innbyggere. Jevnaker Arbeiderparti vil ha et inkluderende samfunn med reduserte forskjeller og like muligheter for alle. Sterkere felleskap er vårt svar på fremtidens utfordringer. Vi vil legge til rette for økt samarbeid mellom kulturlivet og frivillige lag/ foreninger. Dette gjelder for selskap der kommunen har en eierandel opp til 50 %, og med formål som faller innenfor komiteens arbeidsområde; Fullmakt til å vedta om og til hvem kommunens helsespris skal tildeles; Helse- og velferdsutvalget består av 15 medlemmer. Disse blir valgt ut fra bystyrets faste medlemmer. Velferdsstat og lokaldemokrati - uforenelige størrelser? ... Dette siste var et ideologisk begrunnet valg, og det representerer ett ledd i Arbeiderpartiets strategi for å overta makt også på nasjonalt nivå (Flo 2003). ... Kommunene måtte opprustes for å gi velferd. Lokaldemokrati og valg 2019 Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden Hamarøy kommune og Tysfjord kommune vestside ble fra 1.1.2020 slått sammen til nye Hamarøy kommune. Refleksjoner over norsk valgforskning, I: Leif Kristian Monsen & Jill Beth Otterlei (red.), Valg, velferd og lokaldemokrati: Festskrift til Per Arnt Pettersen. Akademika forlag. ISBN 978-82-321-0375-1. 6. s 105 - 131 ......