Kognitiv psykologi E-bok


Kognitiv psykologi - Tore Helstrup, Geir Kaufmann pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-10-13
FORFATTER: Tore Helstrup, Geir Kaufmann
ISBN: 9788276742886
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,92

FORKLARING:

Kognitiv psykologi omhandler mennesket som informasjonsbehandler i videste forstand - på individuell basis så vel som i sosial, organisatorisk og kulturell sammenheng. Kognitiv psykologi er ikke bare et delområde som omhandler kunnskapsprosesser. Det er i dag det ledende teoretiske hovedperspektiv i moderne psykologi. Begreper, teorier og forskningsresultater fra kognitiv psykologi overrisler nå hele det psykologiske fagfeltet, som personlighetspsykologi, psykopatologi/ mental helse, pedagogisk psykologi, sosialpsykologi og organisasjonspsykologi. Eksperimentell kognitiv psykologi er også en av hoveddisiplinene i den nye, tverrfaglige vitenskapen «cognitive science». For å forstå det som skjer på et hvilket som helst felt i moderne psykologi, er det nå nødvendig å ha innsikt i sentrale kognitive begreper, teorier og forskningsresultater. Boken dekker sentrale temaer innen eksperimentell kognitiv psykologi: persepsjon, oppmerksomhet, mønstergjenkjenning, kunnskapsrepresentasjon, hukommelsesstrukturer og mekanismer, læring og ekspertise, tenkning, bedømmelser, beslutninger og problemløsning. Boken vil også gi et innblikk i sentrale problemområder innen moderne kognitiv psykologi. Boken egner seg som en innføring i kognitiv psykologi for studenter på universitets- og høgskolenivå. Geir Kaufmann er professor i psykologi ved Institutt for Strategi og ledelse, Norges Handelshøyskole (NHH). Tore Helstrup er professor ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo.

...å snakke med. Det er spesielt viktig at det blir gjort noe med de forholdene i hverdagen som bidrar til å gjøre en deprimert eller engstelig, for eksempel når man er utsatt for mobbing på skolen ... Kognitiv psykologi ... . Norsk Forening for Kognitiv Terapi (NFKT) er en ideell medlemsforening hvis formål er å drive utdanning og å være navet innen kognitiv terapi i Norge. Studenter kan foreslå andre temaer innen kognitiv psykologi, men dette vil avhenge av aktuelle veiledere og godkjenning fra emneansvarlig. Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psy ... Kognitiv psykologi - Wikipedia ... . Empiriske prosjekter kan omfatte datainnsamling i psykologiske testlaboratorier. Oppgaven skal være på maksimum 6000 ord, enten empirisk eller teoretisk, på et aktuelt tema innenfor kognitiv psykologi. Begreppet kognition kan förklaras som våra mentala processer eller vårt tänkande. Det hela handlar om den information som finns i vårt inre, vår kunskap och livserfarenhet. Det kognitiva perspektivet menar att det som skiljer människan ifrån övriga djur är vår förmåga att tänka, att lösa problem och reflektera över vårt eget handlande. Kognitiv psykologi är för närvarande den mest inflytelserika och effektiva terapin som används för att återhämta sig från mentala problem. Även om "kognitiv" inte är en vanlig term, är den väldigt vanlig inom beteendevetenskapen. Psykologi favner biologiske/biomedisinske, kognitive, atferdsorienterte, sosiale og andre perspektiver. Psykologi blir delvis betraktet som en biologisk orientert helsevitenskap, helseprofesjon og/eller naturvitenskap, og delvis som en samfunnsvitenskap; mange av fagets grunnleggere var utdannet leger, mens andre hadde bakgrunn i humanistiske disipliner. [2] Kognitiv psykologi handler om mentale prosesser som oppmerksomhet, hukommelse, språk, bedømming, beslutningstaking og problemløsning. Emnet tar for seg sentrale teorier og empiriske funn i faget og gir en grunnleggende innføring i moderne kognitiv psykologi som vitenskap. Kognitiv psykologi er delvis en videreutvikling av atferdspsykologi. denne type psykologi interesserer seg først og fremst for menneskets atferd, som de definerer som "ytre, målbare reaksjoner". Kognitiv psykologi menes med at mennesket søker etter en mening i alle de inntrykk som presenteres for oss fra vi er barn, til vi blir voksen og videre i livet. Faglig innhold. Kognitiv psykologi er studiet av hvordan vårt menneskelige sinn fungerer. I tillegg til områder som persepsjon, oppmerksomhet, språk, hukommelse og resonnering er det mulig å benytte en kognitiv tilnærming til å studere et bredt spekter av tema i psykologien. Innhold Studie...