Når oppstår en fordring? E-bok


Når oppstår en fordring? - Silje Karine Nordtveit pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-04-27
FORFATTER: Silje Karine Nordtveit
ISBN: 9788202557577
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,38

FORKLARING:

En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Adgangen til motregning i konkurs er også avhengig av om fordringene er oppstått før konkursåpningen, og spørsmålet om grensen mellom ny og eldre gjeld er avgjørende for adgangen til omstøtelse av sikkerhetsretter. Også utenfor konkurstilfellene vil det i mange sammenhenger være nødvendig å ta stilling til fordringens stiftelsestidspunkt. Når en selskapsdeltager trer ut av selskapet eller overfører sin andel, er han fortsatt ansvarlig for den gjeld som selskapet hadde pådratt seg før han trådte ut. Da blir det nødvendig å fastslå når gjelden oppsto.Når oppstår en fordring? er en grundig analyse av grensen mellom eksisterende fordringer og fremtidige, ikke-eksisterende fordringer. Det er tidspunktet for fordringens stiftelse som er tema. Boken er et nyttig verktøy for advokater, domstolene og andre som arbeider med insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett. Den er også av interesse for studenter og andre som ønsker å fordype seg i en grunnleggende formuerettslig problemstilling som har betydning i mange ulike sammenhenger. Boken tar også opp enkelte grunnleggende metodiske spørsmål.

... en fordring? fra Tanum En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler ... Fordring - Wikipedia ... . I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Når oppstår en fordring? Silje Karine Nordtveit. ... En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gje ... Når oppstår en fordring? av Silje Karine Nordtveit: Utdrag ... ... . ... En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for ... En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Adgangen til motregning i konkurs er også avhengig av om ... Kjøp Når oppstår en fordring? fra Norske serier En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Konkursrådet gir her en kort innføring i konkursrett, beregnet på folk som er uten forhåndskunnskaper om konkurs. Innføringen finnes også på nynorsk. Oppdatert av Konkursrådet 24. januar 2012 Kjøp Når oppstår en fordring? fra Bokklubber En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Når oppstår en fordring? er en grundig analyse av grensen mellom eksisterende fordringer og fremtidige, ikke-eksisterende fordringer. Det er tidspunktet for fordringens stiftelse som er tema. Boken er et nyttig verktøy for advokater, domstolene og andre som arbeider med insolvensrett, panterett og alminnelig obligasjonsrett. Kjøp Når oppstår en fordring? fra Tanum En fordrings stiftelsestidspunkt har stor praktisk betydning ved anvendelsen av flere ulike formuerettslige regler. I konkurs og gjeldsforhandling er fastleggingen av stiftelsestidspunktet av avgjørende betydning både for hvilke fordringer boet kan ta beslag i, og for hvilke fordringer som kan meldes som dividendefordringer. Grunnlag for generell regel om når en fordring er oppstått. Silje Karine Nordtveit disputerer fredag 25.11.2016 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «En formuerettslig analyse av fordringens stiftelsestidspunkt». Et tap er konstatert når det er overveiende sannsynlig at fordringen helt eller delvis ikke vil bli betalt. Kriteriene for når en fordring er tapt er definert i FSFIN § 6-2-1. Selv om disse kriteriene er fundert på skattemessige forhold, så legges også disse kriteriene til grunn regnskapsmessig....