Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering E-bok


Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering - Svein H. Gjønnes, Aage Sending, Tor Tangenes pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2008-01-10
FORFATTER: Svein H. Gjønnes, Aage Sending, Tor Tangenes
ISBN: 9788245006995
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,73

FORKLARING:

Arbeidsheftet dekker delemnet driftsregnskap og budsjettering (5 7 studiepoeng) i bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) i henhold til NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i 2. utgave av læreboken Driftsregnskap og budsjettering Økonomi- og virksomhetsstyring, og den gir en fullgod oppgavetrening for studenter som bruker den aktuelle læreboken som pensum. Med sitt meget brede nedslagsfelt og sin tydelige tematiske struktur kan den også brukes med stort utbytte i kurs som bruker andre lærebøker. Arbeidsheftet dekker også videregående temaer som budsjettering med knappe ressurser, prosessorienterte modeller for beslutningsstøtte, flerdimensjonal prosessanalyse, balansert målstyring, «beyond budgeting» og prestasjonsmåling i strategiske sammenhenger. I forhold til NRØAs rammeplan omfatter arbeidsheftet et rikt utvalg av oppgaver og oppgaveformer i tilknytning til kostnadsforståelse, kalkulasjon, herunder et variert utvalg av ABC-oppgaver, beslutningsrelevante kostnader, standardkost og budsjettering. Oppgaver med løsninger i normalkost fra forrige utgave av arbeidsheftet er nå tatt ut og gjort tilgjengelige på arbeidsheftets hjemmeside. Arbeidsheftet inneholder både læreroppgaver for den første gjennomgangen av stoffet, egentreningsoppgaver med løsning bak i boken og tidligere eksamensoppgaver med fullstendige løsninger fra aktuelle kurs i økonomi- og virksomhetsstyring ved Handelshøyskolen BI. Aage Sending har lang praksis fra ledende stillinger innenfor økonomifunksjonen i Norge og i utlandet og har gjennom mange år hatt kursansvar for de grunnleggende økonomistyringsfagene ved Handelshøyskolen BI. Tor Tangeneser førstelektor i økonomistyring og associate dean ved Handelshøyskolen BI, der han er fagansvarlig for bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Han har bred erfaring fra næringslivet og offentlig sektor. Tangenes er MBA fra Arizona State Univeristy og har høyere avdelings eksamen fra NHH. Svein H. Gjønneser siviløkonom, MBA og statsautorisert revisor. Han er i dag partner og leder av rådgivningsenheten i BDO Noraudit, samtidig som han er tilknyttet Handelshøyskolen BI som foreleser i økonomi- og virksomhetsstyring både på bachelor- og masternivå. Gjønnes har tidligere vært partner i Ernst & Young og i PricewaterhouseCoopers.

...konomisk analyse (30 studiepoeng) i henhold til NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon ... Økonomistyring 2 driftsregnskap og budsjettering 6 utgave ... ... . Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i 2. utgave av læreboken Driftsregnskap og budsjettering Økonomi- og ... Tittel: Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering, 5. utgave, Forfatter: Sending, Aage, Tangenes, Tor og Gjønnes Svein H., Omtale: Arbeidsheftet dekker delemnet driftsregnskap og budsjettering (5-7 studiepoeng) i bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) i henhold til NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i ... Driftsregnskap og budsjettering Bjørn Solhe ... Økonomistyring 2 | Nettressurser fra Universitetsforlaget ... . Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i ... Driftsregnskap og budsjettering Bjørn Solheim, Trond Winther. Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetssty… ISBN 9788245006995, 2008, Aage Sending, Tor Tangenes, Svein H. Gjønnes Fra 50,- Kjøp Selg Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering: økonomi- og virksomhetssty… ISBN 9788245006995, 2008, Aage Sending, Tor Tangenes, Svein H. Gjønnes Fra 50,- Kjøp Selg Kjøp billige bøker, kontorrekvisita, hobbyartikler og leker innen driftsregnskap og budsjettering hos Adlibris «Økonomistyring 2. Driftsregnskap og budsjettering» er skrevet for det andre kurset i emnet økonomistyring i Plan for bachelor i økonomi og administrasjon. Boken drøfter ulike styringsmodeller og metoder for lønnsomhetsanalyser, og hvordan de kan integreres. Drøftingene suppleres med aktuelle eks... Kjøp Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering fra Norske serier Arbeidsheftet dekker delemnet driftsregnskap og budsjettering (5 7 studiepoeng) i bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) i henhold til NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i 2. utgave av læreboken Driftsregnskap og budsjettering Økonomi ... Denne boken er skrevet for emnet driftsregnskap og budsjettering i det treårige bachelorstudiet i økonomi og administrasjon. I denne andreutgaven er boka betydelig revidert både tekstmessig og i oppgavedelen. Gjennomgangen av teori illustreres ved en rekke eksempler og mange øvingsoppgaver. En st... Kjøp Arbeidshefte til Driftsregnskap og budsjettering fra Tanum Arbeidsheftet dekker delemnet driftsregnskap og budsjettering (5 7 studiepoeng) i bedriftsøkonomisk analyse (30 studiepoeng) i henhold til NRØAs rammeplan for bachelor i økonomi og administrasjon. Denne utgaven av boken er utarbeidet med utgangspunkt i 2. utgave av læreboken Driftsregnskap og budsjettering Økonomi- og ... Denne arbeidsboken til 6. utgave av Økonomistyring 2 - driftsregnskap og budsjettering er utarbeidet for anvendelse av teoristoffet gjennom praktisk oppgaveløsning. Denne utgaven av boken er organisert i forhold til en todeling av økonomistyringsfaget: En del omhandler utarbeidelse av beslutningsinformasjon samt vurdering av tilgjengelige metoder og modeller. Den andre ser på mekanismer for styring av atferd gjennom tilbakemeldinger. Kapitlet om ABC er utvidet i forhold til forrige utgave, ...