Skattebetalingsloven E-bok


Skattebetalingsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2018-01-29
FORFATTER:
ISBN: 9788245086430
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,50

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...tskriving, betaling, innkreving eller .. ... Skattebetalingshåndboken | Gyldendal ... . Skattebetalingsloven regulerer betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav som innkreves av de kommunale skatteoppkreverne eller skattekontoret. Loven trådte i kraft 1. januar 2008 for merverdiavgift, arveavgift, toll og særavgifter og 1. januar 2009 for de øvrige skatte- og avgiftskravene. Skattebetalingsloven. Lov 17. juni 2005 nr. 67 Lov om betaling og innkreving av skatte- og avgiftskrav (skattebetalingsloven) Skattebetalingsloven skal gjelde for tvangsmulkt og overtredelsesgebyr etter a-opplysningsloven § 10 og § 11. I skattebetalingsloven kapittel 2 gjel ... 5-12 § 5-12. Skattetrekkskonto - Skatteetaten ... . I skattebetalingsloven kapittel 2 gjelder § 2-1 tilsvarende for betaling og innkreving. 13-1.10 Avdragsordning etter skattebetalingsloven § 10-32 13-1.11 Spørsmål i forbindelse med ansvarlige selskaper 13-1.12 Motregning hvor skattyter har liten skatteevne 13-1.13 Motregning ved innvilget rentefri betalingsutsettelse etter skattebetalingsloven § 15-1 13-1.14 Motregning ved feilinnbetalinger skattebetalingsloven av 1952 anvendte de forvaltningsrettslige grunnprinsippene om god forvaltningsskikk så lenge de ikke kolliderte med reglene i loven. Den reelle endringen er derfor ikke stor. 7 Ved å gi forvaltningsregl...