Danning i barnehagen E-bok


Danning i barnehagen -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-05-13
FORFATTER:
ISBN: 9788202368609
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,50

FORKLARING:

Danning er i de siste årene blitt et begrep som i tide og utide bringes inn i debatter knyttet til utdanningssystemets mål, innhold og oppgaver. I mange av de innspillene som har kommet, fremstår danning som noe selvsagt og uproblematisk. Når danning nå har erstattet oppdragelse i barnehagens formålsparagraf, vil det trolig være mye opp til barnehageansatte selv å bestemme hvordan danning i barnehagen skal forstås. I denne boken kaster en rekke forfattere fra ulike fagfelt lys over danningens muligheter i barnehagen. Danning fremstår som et mangfoldig, uensartet og komplekst fenomen som det ikke finnes noen enkle didaktiske løsninger på. Vi håper boken kan bidra til at leserne selv lar seg utfordre og ikke tar danning i barnehagen for gitt, men heller innser at danning er og har vært problematisk. Boken inviterer til diskusjon om hva det faktisk vil si at barnehagen er en viktig danningsarena for barn: Hvordan kan vi forstå danning i barnehagen? Hva vil det si at barn dannes? Hva kan den voksnes rolle i barnehagen være med tanke på danning?Boken retter seg mot studenter, ansatte i barnehager og andre som er interessert i barn, barnehageliv og danning.

...n §1, formål, 1 ledd) Barnehagen skal fremme danning; Barnehagen skal fremme læring; Barnehagen skal fremme vennskap og fellesskap; Barnehagen skal fremme kommunikasjon og språk; Samiske barnehager; Andre barnehager med samiske barn; 4 ... Danning i barnehagen - Bøker - CDON.COM ... . Barns medvirkning; 5. Samarbeid mellom hjem og barnehage; 6. Overganger. Når barnet begynner i barnehagen; Overganger innad i ... Danning. Å hjelpe ungane på si danningsreise er ei av dei viktigaste oppgåvene til barnehagen. Vi skal hjelpe ungane i å bli "den beste av seg sjølv" . Finne sin måte og sine fortrinn, og lære å nytte det til beste for helheten og seg sjølv. Vi skal lære dei å bli ansvarsbevisste medborgarar i eit demokrati. Kjøp Danning ... Rammeplan for barnehagen - Udir ... . Vi skal hjelpe ungane i å bli "den beste av seg sjølv" . Finne sin måte og sine fortrinn, og lære å nytte det til beste for helheten og seg sjølv. Vi skal lære dei å bli ansvarsbevisste medborgarar i eit demokrati. Kjøp Danning i barnehagen fra Cappelendamm Danning er i de siste årene blitt et begrep som i tide og utide bringes inn i debatter knyttet til utdanningssystemets mål, innhold og oppgaver. I mange av de innspillene som har kommet, fremstår danning som noe selvsagt og uproblematisk. Danning - et begrep med mye makt, men med et uklart innhold? Hvordan man forstår begrepet danning kan ha stor påvirkning på hvordan skolen organiseres, hvilken type kunnskap som verdsettes, forståelse av læring og ikke minst hvilket syn man har på mennesket. Danning i barnehagen skal forankres i verdiene i formålet. Gjennom gode danningsprosesser settes barn i stand til å håndtere livet ved at de utvikler evnen til å forholde seg prøvende og nysgjerrig til omverdenen og til å se seg selv som et verdifullt medlem av et større fellesskap. Danning ble sammen med omsorg, lek og læring skrevet fram som et sentralt begrep i Lov om barnehager og i den gjeldende Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver (Kunnskapsdepartementet, 2005, 2011).Slik vi ser det er danningsbegrepet et interessant og viktig område å utvikle ny kunnskap om ikke minst i en empirisk og didaktisk sammenheng knyttet til årsplaner, som det finnes lite ... Barnehagen skal gi barn grunnleggende kunnskap på sentrale og aktuelle områder. Barnehagen skal støtte barns nysgjerrighet, kreativitet og vitebegjær og gi utfordringer med utgangspunkt i barnets interesser, kunnskaper og ferdigheter. (Barnehageloven § 2) Mer om læring Rammeplanen for barnehager har lenge hatt begrepet danning med i det overordnede formålet til barnehagen. Ordet danning erstattet oppdragelse og skal sammen med demokrati, respekt og likeverd sette barna i stand til å tenke selv, søke kunnskap, reflektere over og vurdere vedtatte sannheter, stille spørsmål og yte motstand på egne og andres vegne. Danning Rammeplanen. Barnehagen skal støtt...