Politikk og religion E-bok


Politikk og religion -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-06-21
FORFATTER:
ISBN: 9788282650410
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,17

FORKLARING:

Denne boken tar for seg forholdet mellom religion og politikk/politisk ideologi i vår tid. Den ser nærmere på hvordan religion brukes til å legitimere ekstreme politiske ideer og hvordan totalitære ideologier og bevegelser har antatt (kvasi-)religiøse trekk. Det overordnede begrepet er politisk religion, et begrep som står sentralt i nyere totalitarismeforskning. Antologien inneholder bidrag fra av to av de mest sentrale utenlandske forskerne på området, Emilio Gentile og Juan Linz, i tillegg til hjemlige forskere tilknyttet Nettverk for totalitarismeforskning.

...v samfunnsfagstudier på MF. Det første året består av fellesemner som gir deg en grunnleggende innføring i samfunnsfaglige perspektiver på temaer som religion, demokrati, migrasjon og politikk ... Politikk, religion og samfunn - Mens vi venter på Brexit ... ... . Anne-Kat Hærland på sitt skarpeste og morsomste! Blottet for respekt - men som alltid med en god porsjon selvironi - gyver Anne-Kat Hærland løs på de alvorligste temaer i "Krig og fred og religion og politikk og sånn". Resultatet er en humor som sprenger de fleste grenser. Politikk og religion sauses sammen. Kirkeledere i og utenfor Den norske kirke viser en forbausende slapphet i møte med det som kan kalles fo ... Politikk og religion - Tidens Krav ... . Resultatet er en humor som sprenger de fleste grenser. Politikk og religion sauses sammen. Kirkeledere i og utenfor Den norske kirke viser en forbausende slapphet i møte med det som kan kalles for politisk teologi. Publisert: 8. aug 2019 Det er ikke noe nytt at politikk og religion sauses sammen, men de siste årene ser det ut til å ha fått fornyet kraft. Det er stortingsvalg og konkurranse om kristne velgere. Jeg vil derfor skrive litt om hvordan mennesker som ønsker å følge Jesus kan forholde seg til politikk. Som vanlig ser jeg to grøfter og en vei. La oss begynne med grøftene: Den første grøften er å skille religion og politikk for mye. Politisk religion (eller sekulær religion) er et begrep som blir brukt om en ny måte å forstå totalitarisme på. Begrepet oppstod i moderne totalitarismeforskning og kommer av at man hevder å se religiøse og kvasireligiøse innslag i de totalitære regimene i det 20. århundre. Det innebærer at ideologiene har likhetstrekk med religioners innhold og virkemåte. Politikk, religion og samfunn Journalister til Strykkarakter. ... Men det er ille når hele 34 prosent av de journalistene som arbeider med politikk, samfunn og økonomi tror det samme, kommenterer Aarebrot. Når det gjelder eierforholdene for helseforetakene og de offentlige sykehusene, ... Politikk, religion og samfunn Mens vi venter på Brexit. Trådstarter Roald; Startdato 09.06.2016; Forlater de EU Ja Stemmer: 8 34.8% Nei Stemmer: 15 65.2% Totalt antall stemmer 23; Avstemningen er stengt 23.06.2016. Diskusjonstråd Se tråd i ... Religion er mer enn pinse, ramadan og Buddhas bursdag. Religion spiller en rolle i samfunnet, politikken og kulturen. Her er noen av UiOs eksperter på religion. Skillet mellom politikk og religion, som er sentralt i enhver definisjon av hva sekularisme er, er utvilsomt annerledes i for eksempel islam enn i kristendommen, og har historisk manifestert seg på ulike måter i muslimskdominerte deler av verden enn i den vestlige verden. 15 Like fullt er det påvisbart at det historisk sett har eksistert et slikt skille mellom sekulær og religiøs makt og ... Religion og livssyn gir mening i livet for mange og kan bidra til å fremme verdier som likeverd, forståelse, toleranse og respekt for menneskeverd i samfunnet. En aktivt støttende religions- og livssynspolitikk med økonomiske overføringer fra myndighetene til tros- og livssynssamfunn er derfor positivt for samfunnsutviklingen. Populistiske og nasjonalistiske bevegelser er bare noen eksempler på at religion og teologiske ideer fortsatt er til stede i politikken på vis som utfordrer en klar grenseoppgang mellom religiøse overbevisninger og politiske vurderinger. Skillet mellom et sekulært samfunn og en sekularistisk politikk er helt avgjørende for å forstå forholdet mellom religion og politikk i dagens Europa. Det forkastelige systemet de har, og måten de ser ned på folk, forsterkes av at de ikke har ytringsfrihet. Når du ikke kan kritisere systemene forsvinner mye bra humor. Så hva er vel humor uten politikk og religion? Liker å krenke. Religion er et sensitivt og vanskelig emne. Likevel er humoristene ikke redde for å krenke eller fornærme. Alle versjoner: 3IKF216 (2018—2019) 3IKF216 (2017—2018) Emnekode: 3IKF216 Emnenavn: Globalisering, religion og politikk Undervisningssemester: Vår Steder: Kristiansand Studieår: 2018-2019 Undervisningsspråk: Norsk Studiepoeng: 10 poeng Religion og politikk, 3. Religion og media, og 4. Religion og sivilsamfunnet. Forskningen utføres av 16 seniorforskere fra de fem nordiske landene, så vel som to-tre doktorgradsstipendiater. Inger Furseth er leder for prosjektet. Moderne sosiologer om religion Et godt samfunn har rom for hele mennesker, med den religiøse identiteten og det livssynet hver enkelt har. Et slikt samfunn forsøker ikke å presse religionen ut av det offentlige rom, men strekker seg langt for ikke å legge begrensninger på menneskers mulighet til å utøve sin tro. Et slikt samfunn verdsetter troens betydning for enkeltmennesker og religionens betydning for samfunnet. - Han bryter nokså grunnleggende prinsipper for skillet mellom religion og...