Politisk kompetanse E-bok


Politisk kompetanse -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-02-07
FORFATTER:
ISBN: 9788253036359
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,15

FORKLARING:

Då Noreg fekk si eiga grunnlov i 1814, blei den nye statsmakta definert i eit knapt dokument med berre 112 paragrafar. Men samstundes opna det seg eit stort nytt spørsmål mot framtida. Kven var eigentleg kvalifisert til å halde denne statsmakta i hendene sine? Dette var det radikalt nye i den norske grunnlova som i alle andre skrivne forfatningar i kjølvatnet av den amerikanske og franske revolusjonen. Mange meinte dei hadde det endelege svaret på dette spørsmålet. Kompetente politiske borgarar hadde eigedom, utdanning, var vaksne og ikkje minst menn. Seinare representerte dei mobiliserte klassar, næringar, alder og kjønn. Men ingen av desse svara lukka spørsmålet som reiste seg or grunnlovsverket i 1814. Difor er historia om demokratiet enno open. Denne boka er ei historisk reise gjennom dei mange freistnadane på å gi eit svar på kven den kompetente politiske borgaren eigentleg er.

...itiske prosesser og institusjoner Mål for opplæringen er at eleven skal kunne ... Hovedutvalg for utdanning og kompetanse ... . beskrive og tolke hovedlinjer i den politiske utviklingen i Norge etter 1814; drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger; gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse Kompetanse Norge samarbeidet med Kunnskapsdepartementet om å arrangere innspillsmøtene. Hensikten med innspillsmøtene var at ulike aktører skulle bidra med kunnskap ... Kompetansepolitisk råd - regjeringen.no ... . Hensikten med innspillsmøtene var at ulike aktører skulle bidra med kunnskap og erfaring knyttet til kompetanseutvikling i arbeids- og næringsliv. ... politisk ledelse i ulike departementer avhengig av tema og representanter for underliggende etater. Professor Linda Sangolt ved Instituttet har bidratt med et kapittel i boka "Politisk kompetanse. Grunnlovas borgar 1814 - 2014." Hun skriver om "Religionspolitiske grunnsatser: følelser og begrunnelser i debattene om Grunnlovens jesuittforbud". Høring: Medbrakt kompetanse - lisens til helsepersonell mm (forslag om endringer i helsepersonelloven mm.) Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet endringer i helsepersonelloven § 49 som skal legge til rette for en mer fleksibel praksis når det gjelder vedtak om lisens til helsepersonell. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse. Hovedutvalgene er fylkestingets faste utvalg med et bestemt saksområde fastsatt av fylkestinget gjennom hele perioden. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse består av 9 medlemmer valgt av fylkestinget, og kan på eget initiativ ta opp saker til behandling og be fylkesrådmannen om en utredning. Politisk inkompetanse? Europas kapasitet for mottak av den massive tilstrømmingen av asylsøkere er strukket til bristepunktet. I virkeligheten har det europeiske asylinstiuttet brutt sammen. Flere måneder etter at enhver kunne konstatere det samme, advarer EU-presidenten om at Europa har mistet kontroll på sine yttergrenser. For å utvikle ansattes og virksomhetens kompetanse, fordres bevisst tenkning og handling rundt tiltak som skal heve sektorens og kommunens kompetanse. Modellen Strategisk kompetanseplanlegging er utarbeidet på bakgrunn av KS FoU Strategisk kompetanseutvikling i kommunene 2010 (Asplan Viak as og Fafo), forskning av Linda Lai og i nettverk med deltakelse av mer enn 100 kommuner. Kompetanse reflekterer totalpotensialet en person har - for å yte og utvikle seg. Kompetanse er ikke en egenskap, men må sees i forhold til situasjoner, mål og krav. Kompetanse egner seg ikke så godt for lagring, men får verdi gjennom å bli brukt. Byggesteinene i kompetanse er kunnskaper, ferdigheter, evner og holdninger. Nyhet, Kompetanse og utdanning, Handel handel, kompetanse, Seriøst arbeidsliv 28.05.2020 Bransjeprogram for detalj- og faghandelen. Bransjeprogram for detalj- og faghandelen tilbyr nå gratis kurs for deg som er permittert eller arbeidsledig, eller for deg som er i full jobb, men ser at bransjen er i omstilling og ønsker ny kompetanse. Politisk spill trumfer kompetanse i kommunale styreverv. KOMMENTAR: Samtidig som politikerne etter valget fordeler politiske verv, fordeler de også styrevervene i de ulike kommunale selskapene. Det er problematisk på man...