Folkehelseloven E-bok


Folkehelseloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-10-16
FORFATTER:
ISBN: 9788245086249
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,67

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...å fremme folkehelse, forebygge sykdom og utjevne sosiale helseforskjeller ... Program for folkehelsearbeid 2017-2027 - KS ... .Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse ... Folkehelseloven. Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1. januar 2012. Folkehelseloven skal bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller. Les mer om folkehelseloven. De mest sentrale forskriften som er hjemlet i folkehelseloven: Forskrift om oversikt over folkehelsen Påvirkningsperspektivet som folkehelseloven hviler på gir tre helt tydelige forventninger til kommunene. For det første at folkehelse er et ansvar for kommunen som sådan, ikke ... Program for folkehelsearbeid i kommunene - Helsedirektoratet ... . For det første at folkehelse er et ansvar for kommunen som sådan, ikke kun helsetjenesten (Prop. 90 L 2010-2011:49). Formålet med folkehelseloven. I januar 2012 trådte folkehelseloven i kraft. Formålet med loven er at den skal "bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse, herunder utjevner sosiale helseforskjeller, folkehelsearbeidet skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse." Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) trådte i kraft 1.1.2012. Loven er et viktig verktøy for å kunne nå samhandlingsreformens intensjoner om å gi bedre helse til den enkelte, utjevne helseforskjeller og sikre en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom å dreie innsats mot forebygging og folkehelsearbeid. Folkehelsearbeid handler om å skape gode oppvekstvilkår for barn og unge ... Dette er nedfelt i Folkehelseloven og Folkehelseforskriften. Folkehelsearbeid hos oss. HOPP er et viktig bidrag i folkehelsearbeidet til kommunen og vi har fått midler gjennom den nasjonale satsingen «Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027». Les mer om HOPP i Ringerike. Folkehelseinstituttet har nasjonale oppgaver innen blant annet smittevern, psykisk og fysisk helse, miljømedisin, epidemiologi og rusmidler. Med folkehelseloven har fylkeskommunene og kommunene fått hovedansvaret for det brede samfunnsrettede folkehelsearbeidet. Definisjoner. Folkehelse er et felles begrep for befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler...