Tolkingar av Grunnlova E-bok


Tolkingar av Grunnlova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-11-27
FORFATTER:
ISBN: 9788253036335
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,61

FORKLARING:

I 200 år har norske juristar stilt dette spørsmålet. Og ikkje sjeldan har grunnlovstolkinga stått i sentrum for politisk strid. 1800-talets forfatningskampar mellom Kongen og Stortinget er historie, men fortidas tolkingsspørsmål er avløyst av nye som følgje av utfordringane i vår tid. Grunnlova i dag er ei anna enn i 1814. Ikkje berre er grunnlovsteksten endra mange gongar i løpet av desse to hundreåra. Grunnlova har òg vore underkasta ulike og skiftande tolkingar som følgje av samfunnsutviklinga og politiske skifte. Kva rolle har grunnlovstolkinga spelt for forfatningsutviklinga i Noreg, og kva rolle bør ho ha? I denne boka vert grunnlovstolkingas rolle i forfatningsutviklinga diskutert historisk og notidig og med blikk mot våre nordiske naboland.

...runnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, red ... Tolkingar av Grunnlova av Eirik Holmøyvik (Innbundet ... ... .), Oslo 2013. (Informasjonsside hos Pax Forlag, melding i Historisk tidsskrift 04/2014 og i Nytt Norsk Tidsskrift 04/2014) Maktfordeling og 1814, Fagbokforlaget: Bergen 2012. Arne Fliflet, «Grunnloven kommentarutgave» (Universitetsforlaget 2005) Eirik Holmøyvik (red.), «Tolkingar av Grunnlova: Om forfatningsutviklinga 1814 - 2014» (Pax Forlag, 2013) Andre nyttige publikasjoner «Om r-konferanser - Forberedelse av saker til regjeringskonferanse»- Statsministerens kontor, publikasjonsnr. B-0504 B Dette behandler jeg nærmere i artikkelen «Det elastisk ... Eirik Holmøyvik (red.): Tolkingar av Grunnlova. Om ... ... . B-0504 B Dette behandler jeg nærmere i artikkelen «Det elastiske Panser. Om utviklingen av den norske statsforfatningen 1814-2014», som er under publisering i en bok redigert nettopp av Holmøyvik med tittelen Tolkingar av Grunnlova - Om forfatningsutviklinga 1814-2014. Eirik Holmøyvik er ph.d. og professor i rettsvitenskap ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen Han har tidligere utgitt Maktfordeling og 1814, Bergen 2012, Union og suverenitet - Noreg si folkerettslege stilling før 1905, Rettshistoriske studier nr. 14, Oslo 2004 og Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, Oslo 2013. Grunnlovsjubileet 2014. 17. mai 2014 var det 200 år siden Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll. Universitetet i Bergen feiret jubileet med bokutgivelser, seminarer, konferanser, festforestilling og utstillinger. On the constitutional development in Norway 1814-2014] Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 (Eirik Holmøyvik, ed.), Oslo 2013. (Website at Pax Forlag)[Separation of powers and the Norwegian 1814 constitution] Maktfordeling og 1814, Bergen 2012. Han arbeider med statsrett og rettshistorie. Var i 2012 medlem av Grunnlovsspråk- utvalet, som utarbeidde framlegg til språkleg modernisering av Grunnlova. Har m.a. publisert boka Maktfordeling og 1814. I dag gir han ut boka Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014, som denne artikkelen byggjer på. Om utviklingen av den norske statsforfatningen 1814-2014», i: Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014 , redigert av Eirik Holmøyvik, Oslo 2013, s. 35-109. Sjå vidare i eit empirisk perspektiv i Zachary Elkins, Tom Ginsburg og James Melton, The Endurance of National Constitutions, New York 2009, s. 78 flg. Som ei av dei eldste grunnlovene i verda set den norske grunnlova opp reglar for korleis staten skal fungere. Grunnlova vart skriven i 1814, som eit resultat av det internasjonale stormaktspelet på 1700- og 1800-talet, og innhaldet er sterkt prega av denne særs hendingsrike og politisk viktige tidsperioden. Temaet for artikkelen er statens plikter og den enkeltes rettigheter etter Grunnloven § 112 første ledd, jf. tredje ledd. Artikkelen drøfter først den rettslige betydningen av at Stortinget i 2014 vedtok å endre ordlyden i § 112 tredje ledd. Det argumenteres for at ordlydsendringen er ment å skjerpe myndighetenes forpliktelser sammenlignet med rettstilstanden etter den tidligere § 110 ... Mer om Norges grunnlovshistorie i serien Nye perspektiver på Grunnloven 1814-2014, som består av: Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvollsmennenes læretid i København; Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94s krav til lovbøker i norsk historie; Tolkingar av Grunnlova. Om forfatningsutviklinga 1814-2014...