Direktekrav E-bok


Direktekrav - Amund Bjøranger Tørum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-06-15
FORFATTER: Amund Bjøranger Tørum
ISBN: 9788215010403
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,57

FORKLARING:

Boken gir en analyse av adgangen til å fremme såkalte direktekrav, særlig ved kjøp, tilvirkning og entreprise. Boken er nyttig for advokater, dommere og andre som arbeider med kontraktsrett, og for studenter som ønsker å fordype seg i obligasjonsretten. Med standardkontrakter, litteraturlister, doms- og stikkordregister.

...Sketch. 6. juli 2017. Høyesterett har i en dom fra 15 ... Ny avgjørelse fra Høyesterett om direktekrav | Simonsen ... ... . mai 2017 underbygget betydningen av skadelidtes adgang til å fremme erstatningskrav direkte mot skadevolders ansvarsforsikringsselskap. En bygning i Rauma kommune ble i 2011 ... Med direktekrav siktes det til at (direktekravs)kreditor kan kreve erstatning, naturaloppfyllelse, fremme misligholdskrav, eller kreve vederlag, direkte av medkontrahentens medkontrahent. Det forutsettes altså at det er en kontrakt i begge ... Direktekrav - Wikipedia ... . Det forutsettes altså at det er en kontrakt i begge ledd; at kontrakten mellom A og B og kontrakten mellom B og C, danner en kjede av kontrakter. Slik sett gir vilkårene en falsk trygghet. Skal oppdragsgiver få rett til å fremme direktekrav mot tidligere kontraktledd, må det inngås en slik avtale direkte med det aktuelle kontraktleddet. For illustrasjon siterer jeg her NS 8405 pkt. 37 som lyder slik: «37 Direktekrav mot entreprenørens kontraktsmedhjelpere Direktekrav basert på ugrunnet/uberettiget berikelse Synspunkt: Dersom kreditor lider tap som følge av hjemmelsmannens kontraktsbrudd, og det ikke er mulig å gjøre krav gjeldende på annet grunnlag, vil hjemmelsmannen som følge av eget kontraktsbrudd ha en ugrunnet berikelse om ikke kreditor kan rette kravet mot hjemmelsmannen. Direktekrav kan kort forklares som mangelskrav som rettes av en kjøper mot tidligere salgsledd, slik at man i kravsrekken "hopper" over selger og går direkte på en tidligere selger av formuesobjektet. Direktekrav i rettspraksis utenfor de lovfestede og avtalehjemlede tilfellene • Rt. 1998 s. 656 Ullerudåsen borettslag / Veidekke «Det har både i teori og i lovforarbeider vært drøftet hvorvidt lovgiveren ved disse anledninger har lovfestet tidligere ulovfestet rett. Dette tilsier at direktekrav kan fremmes i tilfeller hvor den som har blitt utsatt for kontraktsbrudd har et legitimt behov, eller det fremstår som rimelig at han skal kunne forholde seg til den som er årsaken til kontraktsbruddet. Direktekrav - Juss = Lættis grenseoverskridende direktekrav har blitt behandlet av EF-domstolen1. Å se hen til EF-domstolens kvalifisering av direktekrav og hvordan dette samsvarer med norsk og tysk rett om direktekrav, vil gi en god komparativ analyse av to forskjellige lands materielle rett. Hovedproblemstillingen i avhandlingen blir derfor hvordan samsvarer EF-domstolens Når dyresykehuset eller veterinærklinikken får dekket kostnadene for en forsik...