Skatteprosess E-bok


Skatteprosess -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-02-11
FORFATTER:
ISBN: 9788205410978
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,28

FORKLARING:

Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning. Skatteforvaltning utgjør et vakuum i norsk skatterettslig litteratur. Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat og politi, bevisavskjæring mv. Boken vil ha interesse både for ansatte i skatteforvaltningen, skattytere og deres rådgivere og studenter. Bidragsyterne er enten ansatt i skatteforvaltningen eller i privat praksis som skatterådgivere. Kapitlene representerer bearbeidede prosjektoppgaver av deltagere på masterstudiet i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI. I tillegg er det egne bidrag av redaktørene, professor Ole Gjems-Onstad og advokat Hugo P Matre.

...g. Forfattere Om Gyldendal Presse Kundeservice Skatteprosess; Skatteprosess ... Ole Gjems-Onstad og Hugo P. Matre (red.): Skatteprosess ... ... . Universitet og høgskole. Programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Skatteprosess er utgitt av Gyldendal Akademisk/Rettsdata i 2011, og er publisert elektronisk i november 2011. Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Den kan dessuten bestilles som tillegg til Rettsdata Skatterett. Partner ... Skatteprosess | Skattebetalerforeningen ... . Den kan dessuten bestilles som tillegg til Rettsdata Skatterett. Partner i Schjødt Hugo P. Matre, er én av to redaktører for boken "Skatteprosess". Boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat og politi, bevisavskjæring mv. Skatteprosess. Manglende overholdelse av frister kan innebære at skattesaker og saker om merverdiavgift ikke kan kreves endret, selv om vedtakene er klart uriktig og angår store beløp eller har annen vesentlig betydning. Skatteforvaltningsloven trådte i kraft 1. januar 2017. Skatteprosess. Universitet og høgskole. Programmet vil gi deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. Studieniv ... Prosjektoppgave for MEF1000 H04. av. Trude Lutt. Finn R. Lønn. Odd Even Tallaksen. Truls Norby Sammendrag. Her kan man skrive et kort sammendrag av alle deler av oppgaven; Fra innledning til konklusjon. 1/3 side er trolig passe. Det å skrive en prosjektoppgave og presentere den for andre - gjerne en prosjektoppgave som er tverrfaglig - kan være vanskelig å komme igang med fordi den ser så uoverkommelig ut før man har begynt, og her er noen tips du kan bruke hvis du vil. Det er såpass mye tekst at den kommer som… Ole Gjems-Onstad og Hugo P. Matre (red.) «Skatteprosess», Gyldendal Norsk Forlag (2011), 316 sider (ISBN 978-82-05-41097-8) Skatteforvaltningsrett er et spennende tema, men litteraturen er heller beskjeden. SKATTEPROSESS - Behersk reglene som styrer skatte- og avgiftssaker Programmet gir deg detaljert innsikt i saksbehandling i skatte- og avgiftsforvaltningen. • Underbygge fremtidens hendelsesbaserte skatteprosess • Skal gi erfaringer til den fremtidige skattemeldingen 31.03.2016 . Forenkling for næringslivet 31.03.2016 Forenkling, fornying, forbedring • En rapport som er bedre tilpasset enn de gamle skjemaene • Automatisk beregning av Kjøp Skatteprosess fra Bokklubber Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning. Skatteforvaltning utgjør et vakuum i norsk skatterettslig litteratur. Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat ... Faglitteratur i Revisjon Ditt digitale fagbibliotek. Med over 50 titler har du ditt digitale fagbibliotek direkte tilgjengelig i Rettsdata. Leveres som tillegg til Rettsdata Revisjon.. Samlingen omfatter kommentarutgaver og faglitteratur fra Gyldendal og flere samarbeidende norske forlag - og den utvides kontinuerlig med nye og reviderte utgaver.. Prøv Revisjon Firmaets skatteadvokater bistår både norske og utenlandske bedrifter med løpende rådgivning, klagesaker og skatteprosess innen de fleste områder av skatteretten, herunder alminnelig bedriftsbeskatning, internasjonal skatterett og særskatteregimene. Skatteadvokatene i BAHR har bred erfaring fra både offentlig og privat virksomhet. Se nærmere Hugo Matre i Skatteprosess, 2011 s. 271. Om bevisvurdering...