Organisasjonskultur og ledelse E-bok


Organisasjonskultur og ledelse - Mats Alvesson pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-02-23
FORFATTER: Mats Alvesson
ISBN: 9788279350200
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,59

FORKLARING:

Boken gir en innføring i kulturperspektivet på organisasjon og ledelse. Den presenterer praktiske eksempler på hvordan det kulturelle perspektivet kan anvendes i en organisasjons- og ledelsessammenheng, og fokuserer på det å håndtere komplekse situasjoner og forstå organisasjonskultur. Boken er ment for studenter i samfunnsfag, sosiologi, organisasjons- og ledelsesfag.. Har referanseliste og register.

...fornuften og formålet. Ledelse, ansatte og organisasjonskultur ... ORG 3402 Psykologi, organisasjon og ledelse | Programmeinfo BI ... . Vi hjelper deg skape verdi gjennom de ansatte og oppnå dine strategiske ambisjoner. Vi må skape forretningsmessig verdi gjennom de ansatte og bygge opp talenter på arbeidsplassen. En tydelig og målbar strategi for mennesker blir raskt noe som differensierer oss i den digitale tidsalderen. HR Norge er den uavhengige medlemsorganisasjonen og er Norges viktigste arena for profesjonelle innen HR og ledelse. Organisasjonskultur er det settet med normer, verdier og virk ... Organisasjonskultur - for ledere - Wiki - innsida.ntnu.no ... . Organisasjonskultur er det settet med normer, verdier og virkelighetsoppfatninger som er utviklet i et organisasjonsfellesskap. Organisasjonskulturen baserer seg på hvordan organisasjonen har lært å løse problemer som har oppstått, i samspill med omgivelsene, for eksempel klienter, kunder og leverandører, og med andre grupper i organisasjonen. Du ønsker å utvikle nye normer og nye verdier i organisasjonen for å skape en mer felles forståelse og gjennomføring av organisasjonens strategiske mål. Du ønsker å skape en felles identitet, tillit og tilhørighet på tvers av avdelinger for å styrke samarbeide på tvers og beholde medarbeidere. Hva må du tenke på før du går […] Organisasjon og ledelse I emnet organisasjon og ledelse lærer du hvordan organisasjoner kan bygges for å operere på en effektiv måte slik at menneskene som jobber der, får brukt sine kunnskaper og kan yte sitt beste. Sammendrag. I perioden 2016-2017 har Norges idrettsforbund (NIF) tatt flere grep for å bedre tilliten blant sine medlemmer og bevare legitimiteten i allmennheten. Årsaken var en voksende kritikk om at forbundets ledelse ikke levde opp til interessentenes forventninger om godt styresett (good governance): gjennomsiktighet, etterprøvbarhet og ansvarliggjøring. Organisasjon og ledelse: 30 år med organisasjonskultur Kulturbegrepet gav muligheter for å se på organisasjoner som avgrensede sosiale enheter som i likhet med fremmede stammer og eksotiske nasjoner utviklet unike språk, ritualer og atferdsmønster - gjerne på siden av organisasjonens formelle strukturer og eksistensgrunnlag. Organisasjonskultur, organisasjonsendring, omstilling og kompetansestyring i endringsprosesser. Ledelsesfaglige emner. Hva er ledelse? Lederstil (atferd) og lederes egenskaper. Kjønn og ledelse; Ledelse tilpasset situasjonen. Andre tema: Mangfold i arbeidslivet. Samfunnsansvar, etikk og bærekraft. Organisasjonskultur er et begrep som viser til den kulturen som utvikles blant menneskene i en bestemt organisasjon eller gruppe. I likhet med kultur, er organisasjonskultur et mye omtalt fenomen som er vanskelig å definere på en entydig måte. Organisasjonskultur omfatter de felles verdier, normer og virkelighetsoppfatninger som utvikler seg blant medlemmene i en organisasjon. Kjøp 'Organisasjonskultur og ledelse' av Mats Alvesson fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788279350200 Organisasjonspsykologi er vitenskapen om hvordan individer og grupper fungerer i organisasjoner , og praktisk bruk av psykologisk kunnskap om det samme. Ved bruk av organisasjonspsykologi er man opptatt av å løse og forebygge problemer innen organisasjoner, så vel som å skape vekst og utvikling for enkeltmennesker og hele organisasjoner. Denne bacheloren i organisasjon og ledelse, gir deg en bred innføring i ulike fagfelt som er nyttig for å kunne håndtere oppgaver innen ledelse, organisasjon og HR, i et moderne arbeidsliv. Studiet bygger på kunnskap fra samfunnsfag, som sosiologi, statsvitenskap og psykologi, i tillegg til juss, økonomi og innovasjon. Boken henvender seg i første rekke til studenter ved universiteter og høyskoler. Men også organisasjonskonsulenter, ledere og alle medarbeidere som er interessert i å forstå, kartlegge og utvikle egen organisasjonskultur, vil har stor nytte og glede av å lese denne boken. 5. utgave er gjennomgående revidert og oppdatert. Ledelse og organisasjonskultur Ledere vil i kraft av sin tilstedeværelse og atferd alltid påvirke kulturen Kan de skape og styre kulturen etter eget ønske? Både ja og nei! Ledere er både kulturelle arkitekter og kulturelle objekter Organisasjon og ledelse gir deg...