Oppsigelse i arbeidsforhold E-bok


Oppsigelse i arbeidsforhold - Arne Fanebust pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-03-31
FORFATTER: Arne Fanebust
ISBN: 9788215025001
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,4

FORKLARING:

Boken handler om det lovfestede vernet mot oppsigelse, med spesiell vekt på kravet om saklig grunn for oppsigelse. I tillegg behandles reglene om forhandlinger, søksmål og sanksjonssystemet.Boken er basert på en populær doktoravhandling med samme tittel. Denne 5. utgaven er oppdatert med de endringer i lovgivning og ny praksis som har kommet til siden forrige utgave (2001). Arne Fanebust (f. 1948) er dr. juris og lagdommer i Gulating lagmannsrett. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...dstakers liv. Det er strenge krav til saklig grunnlag for oppsigelse og arbeidsmiljøloven har også en rekke formkrav til oppsigelsesprosessen for å sikre at arbeidstaker blir ivaretatt ... Oppsigelsesfrister | Oppsigelse.no ... . I et arbeidsforhold gjelder lojalitetsplikten for det første at arbeidstaker ikke skal gjøre handlinger som kan være til skade eller egnet for skade for arbeidsgiveren. ... Dersom arbeidstaker bryter sin lojalitetsplikt i arbeidsforholdet kan dette føre til oppsigelse eller avskjed av arbeidstakeren. Oppsigelse i arbeidsforhold Last ned oppsigelse i arbeidsforhold fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norsk ... Oppsigelse - Arbeidstilsynet ... . Oppsigelse i arbeidsforhold Last ned oppsigelse i arbeidsforhold fra Juss24.no. Juss24 er en nettbasert forbrukertjeneste for juridiske avtaler, skjema og dokumentmaler. Vi kobler norske forbrukere med kvalitetssterke avtaleverk innen et bredt spekter av juridiske fagområder. Oppsigelse i prøvetiden: En del arbeidsgivere tror at det nærmest er fritt frem for å si opp ansatte i prøvetid. Det er ikke riktig. Men hvilke regler gjelder for bruk av prøvetid, og når har arbeidsgiver lov til å gå til oppsigelse i prøvetiden?. Bruk av prøvetid. Selv om ansettelser som hovedregel er tidsubegrensede (frem til pensjonsalder), åpner arbeidsmiljøloven for at ... Oppsigelse som gis etter permitteringsvarsel er gitt: Da kan den ansatte velge å forholde seg til normal oppsigelsestid, eller si opp med 14 dagers varsel, jf. aml. § 15-3 (9). Vilkåret i arbeidsmiljøloven for å si opp med to ukers varsel er imidlertid at vedkommende arbeidstaker er permittert «uten lønn». Foruten at en advarsel vil sikre beviset for at det forhold advarselen gjelder, faktisk har funnet sted, og at bedriften har lagt vekt på forholdet, vil det at arbeidstakeren til tross for advarselen har handlet slik han har gjort, vise at arbeidstakeren ikke ønsker å innrette seg, se Fanebust: Oppsigelse i arbeidsforhold, 4. utgave (2001), side 247 ff.. Arbeidsforhold. Oppsigelse. Arbeidsmiljøloven § 60 nr 1. Hjemmehjelp, 55 år, ble oppsagt fra kommunen fordi hun hadde mottatt gaver, et lån og utført tjenester for en bruker. Det meste var mottatt mens hun var i ulønnet permisjon....