Yrkesetikk E-bok


Yrkesetikk - Kristian Alm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-08-22
FORFATTER: Kristian Alm
ISBN: 9788215020730
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,15

FORKLARING:

Finansnæringens virksomhet og teorigrunnlag dreier seg i stor grad om lønnsomhet, avkastning og salg. Egeninteressen er en av de vesentligste drivkreftene bak en slik kommersiell virksomhet. Etikk og moral dreier seg gjerne om at det å handle riktig er å ta hensyn til andres interesser og behov. Denne spenningen innebærer at det lett kan oppstå markante konflikter mellom finansielle og etiske interesser.Forfatteren diskuterer forskjellige måter å nærme seg slike dilemmaer på, og viser hvordan ulike teorier og tradisjoner kan bidra i analysen.Yrkesutøvere i finansnæringen utøver stadig kompleks og ugjennomsiktig makt gjennom sine roller, handlinger og kompetanse, ikke minst i møte med publikums tillit. Man må ha en solid dømmekraft, en profesjonell innstilling og en evne til å reflektere over de valg som skal foretas, for å opptre i tråd med den tilliten man forvalter.Denne boken gir et grunnlag for å nærme seg en slik kompetanse, og vil øke lesernes etiske bevissthet som yrkesutøvere - ikke minst gjennom sine mange gode eksempler fra blant annet økonomisk rådgivning, forsikring og eiendomsmegling.

...iktig. Her kan alle bidra, og ICNs forslag til metoder for anvendelse av de etiske reglene kan med fordel også brukes for de yrkes-etiske retningslinjene (se bakerst i heftet) ... Hvorfor er etikken så viktig? - Utdanningsforbundet ... . Etikk i helse- og sosialtjenester. De etiske retningslinjene er en felles plattform for Fagforbundets medlemmer. Yrkesseksjon helse og sosial arbeider for at alle medlemmer som er ansatt i helse og sosialsektoren skal gis tid, rom og anledning til etisk refleksjon i hverdagen. Yrkesetikk Helsepersonell i apotek følger sin profesjons vedtatte etiske retningslinjer. Dokumentasjon av helsehjelp Apotekene dokumenterer reseptekspedisjoner og annen form ... Helse- og oppvekstfag Vg1 - Yrkesetikk og ... ... . Yrkesetikk Helsepersonell i apotek følger sin profesjons vedtatte etiske retningslinjer. Dokumentasjon av helsehjelp Apotekene dokumenterer reseptekspedisjoner og annen form for helsehjelp. Andre hendelser som dokumenteres er avvik, reklamasjoner og pasient-/kundeklager. Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsutøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal ha tillit til statstjenesten. Målet med disse generelle etiske retningslinjene er at alle statsansatte skal være bevisste på dette. Yrkesetikk — og arbeidsmoral. Begrepene yrkesetikk og arbeidsmoral griper inn i hverandre. Dårlig håndverk i et byggeprosjekt eller tilsvarende slurv med hygienekrav i et restaurantkjøkken, dekkes av begrepet yrkesetikk.Det samme kan sies om de fleste typer leveranser av varer eller tjenester som ikke holder en akseptabel minimumsstandard. Yrkesetikk i læreryrkene er fraværende i Utdanning Bekymringsmelding: Det er bemerkelsesverdige lite fokus på etikk og yrkesetikk i fagforeningstidsskriftet Utdanning, men også i fagforeningen Utdanningsforbundet. forklare hva yrkesetikk er, og diskutere dette i forhold til relevant regelverk innenfor helsesektoren og internasjonale menneskerettigheter; diskutere betydningen av internkontroll i pleie- og omsorgstjenesten og egen rolle i dette arbeidet Yrkesetikk har til formål å gi en praktisk vinkling på faget gjennom tilkalte eksterne lærere fra det praktiske liv: advokater, dommere, forvaltningsjurister, politi og påtalemyndighet som i seminars form beskriver hva de opplever som etiske utfordringer i sitt arbeid. Yrkesetikk for aktivitører. Yrkesetikk for aktivitører. Publisert: Sist oppdatert: Del på Facebook Del på Twitter Send med epost. Yrkesetiske retningslinjer for aktivitører. De yrkesetiske retningslinjer skal legges til grunn for medlemmenes yrkesutøvelse. 1. Forhold til brukeren. • Etikk og yrkesetikk • Holdninger • Aktivitet for eldre • Hjelpemidler • Taushetsplikt • Hygiene og stell av bruker med infeksjoner • Hygiene og informasjon • Håndhygiene • Hygiene og håndtering av tekstiler • Avfallshåndtering • Feber - symtomer og observasjon • Observasjon • Smerte • Urinveisinfeksjon og ......