Dannelse; tenkning, modning, refleksjon E-bok


Dannelse; tenkning, modning, refleksjon -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-11-04
FORFATTER:
ISBN: 9788282650274
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,17

FORKLARING:

Nordiske perspektiver på allmenndannelsens betydning i høyere utdanning. Gir begrepet dannelse eller mer presist intellektuell allmenndannelse og modning mening i dagens virkelighet? Bør vi gi dannelsesbegrepet en renessanse? Bidragsyterne i boka er invitert med tanke på å belyse et sammensatt tema fra mange faglige synsvinkler. I Dannelse debatteres det hvordan man kan kombinere det beste i de siste års utdanningsreformer med en fornyet gjennomtenkning av hva høyere utdanning i Norge burde være. Inneholder artikler fra de fleste akademiske fag og flere profesjoner.

...g om handling i praksis. Målet er å utvikle læreres praksisteori (senere omdøpt til "praktisk yrkesteori") bestående av refleksiv kunnskap på tre nivåer illustrert i praksistrekanten (Handal & Lauvås, 1983, s ... Lars Løvlie - Institutt for pedagogikk ... . 37): Figur 3. Dannelse og profesjonell tenkning, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-027-4. Kapittel 43. s 735 - 753 Løvlie, Lars (2011). Kritisk teori og pedagogikk - 1970 ... Dannelse i kryssild, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8 ... Dannelse - tenkning, modning, refleksjon, nordiske ... ... . s 735 - 753 Løvlie, Lars (2011). Kritisk teori og pedagogikk - 1970 ... Dannelse i kryssild, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-027-4. kapitell. s 56 - 69 Bostad, Inga (2010). Annerledeshet og frihet - den representative frihetens sårbarhet, I: Eivind Engebretsen ... Han er redaktør for boken "Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon, Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning", sammen med Gorana Ognjenovic. Boken er nettopp kommet ut. Boken er først og fremst et forsøk på å tenke gjennom den langsiktige virkningen av Bolognaprosessen, ifølge ... 'Dannelse, Tenkning, modning, refleksjon', (red) Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenović, Dreyer 2011 hardcover Mahrdt, Helgard (2012). Hannah Arendt - politisk dannelse og reflekterende dømmekraft. Norsk filosofisk tidsskrift. Vol- 47, nr 3, s. 193-207. (14 sider) Nussbaum, M (2010). "The capabilities of People with Cognitive Disabilities" in Kittay/Carlson (2010): Cognitive Disability and its challenge to moral philosophy. Wiley-Blackwell. p. 75-97. Berg, Ole Trond (2011). Opplysning og romantikk: Noen betraktninger om dannelsens utvikling og fremtidsutsikter, I: Bernt Hagtvet & Gorana Ognjenovic (red.), Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Dreyer Forlag A/S. ISBN 978-82-8265-027-4. Kapittel. s 122 - 140 Dannelse. Tenkning - modning - refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning. Dreyer forlag, Oslo 2011. Haarberg, Jon. 2012. "Herakles på skilleveien. Litteraturvitenskapen mellom scientisme og humanisme". Dannelse (Innbundet) av forfatter Bernt Hagtvet. Debatt og samfunn. Pris kr 449. «Dannelse. Tenkning, modning, refleksjon. Nordiske perspektiver på allmenndanningens nødvendighet i høyere utdanning og forskning ... Konferansen fortsatte utover tirsdagen med flere innlegg og debatter, en workshop og også en boklansering av Gorana Ognjenovic og Bernt Hagtvets "Dannelse: Tenkning, modning, refleksjon, Nordiske perspektiver på allmenndannelsens nødvendighet i høyere utdanning og forskning". Hagtvet, Bernt; Ognjenovic, Gorana. 2011, Dreyer Forlag A/S. UIO Vitenskapelig antologi/Konferanseserie Ved våre høyeste læreseter har det lenge gått en debatt om dannelse. Et eget dannelsesutvalg har vært i arbeid, og i går lanserte redaktørene Bernt Hagtvet og Gorana Ognjenovic boken «Dannelse - Tenkning. Modning. Refleksjon», en 840 siders antologi som belyser begrepet fra en rekke ulike perspektiv....