Utlendingsloven E-bok


Utlendingsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2010-09-22
FORFATTER:
ISBN: 9788215016313
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,20

FORKLARING:

Utlendingsretten er et bredt sammensatt fagområde og et team av forfattere med spesialkunnskap på de forskjellige områdene har skrevet boken. Siden 1988, da forrige utlendingslov ble vedtatt, er det foretatt mange endringer på utlendingsfeltet. En ambisjon med boken å vise forskjellene mellom gammel lov og praksis i forhold til de nye bestemmelsene. Innledningsvis behandles et historisk og internasjonalt migrasjonsperspektiv og folkerettslig utvikling på feltet. Den øvrige inndeling i kommentarutgaven følger lovens inndeling og bygges opp på klassisk måte hvor hver enkelt paragraf kommenteres.Utlendingsloven omhandler alle forhold som regulerer utlendingers adgang til og opphold i riket. Det betyr at den omhandler både flyktninginnvandring, familieinnvandring og arbeidsinnvandring. Videre omhandler den kontrolltiltak og straffebestemmelser. Kommentarutgaven vil belyse alle disse områdene. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...ergen, 10. desember 2012 utlendingsloven ... Utlendingsloven og -forskriften - Nasjonalt ID-senter ... . Eks-biskop Gunnar Stålsett risikerer fengsel Rundt 70 utenlandske statsborgere pågrepet Tidligere biskop har hatt ulovlig arbeidskraft i 14 år Dette er endringene i utlendingsloven En X borger ble stoppet ved innreisekontrollen på Oslo lufthavn. Hun hadde oppholdskort i Frankrike, men politiet mente hun hadde oversittet den lovlig oppholdstiden dette ga i Norge. Det ble opprettet utvisningssak og hun ... Utlendingsloven - Wikipedia ... . Det ble opprettet utvisningssak og hun ble pågrepet etter utlendingsloven på grunn av unndragelsesfare. Andre dag etter pågripelsen ble hun uttransportert til Frankrike. Utlendingsloven inneholder bestemmelser om bruk av forvaltningsmessige tvangsmidler i utlendingssaker. Tvangsmidlene i utlendingsloven og straffeprosessloven er i hovedsak de samme, men vilkårene for bruk er ulike. E-post: [email protected] Postadresse: Utlendingsnemnda, Postboks 2108 Vika, 0125 Oslo Sentralbord: 21 08 50 00 Org.nr: 982019095 Slik sender du inn opplysninger til oss. Hvis du har ny informasjon i saken din, kan du sende det i posten til oss: Utlendingsloven kapittel 11a har blant annet regler om vilkår for rett til å få oppnevnt representant, hvilke krav som stilles til representanten og hvilken kompetanse vedkommende har på vegne av den mindreårige. Det er også gitt regler om vergemålsmyndighetens kompetanse i disse sakene, ......