Advokaten i rettsmekling E-bok


Advokaten i rettsmekling - Per M. Ristvedt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2013-01-24
FORFATTER: Per M. Ristvedt
ISBN: 9788202396763
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,79

FORKLARING:

Rettsmekling er, etter forhandlinger, den viktigste konfliktløsningsmetoden i Norge for løsning av sivile tvister av en viss kompleksitet og størrelse. For at rettsmekling skal være aktuelt, må den sivile tvisten foreligge til behandling enten for tingretten eller lagmannsretten. Rettsmekling er en uformell og konfidensiell tvisteløsningsmetode, som vanligvis er enklere, raskere og billigere for partene enn hovedforhandling og dom. Rettsmekleren, som ofte er en av domstolens dommere, skal assistere partene og forsøke å hjelpe dem frem til et forlik. Hvis konflikten løses under rettsmeklingen, unngår partene hovedforhandling og dom. Dersom det ikke blir forlik, fortsetter saksforberedelsen. Under rettsmekling er partene som regel bistått av advokat. Advokaten kan ofte øve større påvirkning på resultatet under rettsmekling enn under en hovedforhandling.De sentrale temaene i boken er advokatens oppgaver og rolle i rettsmekling, om saken bør rettsmekles samt forberedelse til og gjennomføring av rettsmekling. Videre behandles diverse andre rettsmeklingsmessige forhold, undersøkelser om rettsmekling og etiske forhold. Forfatteren har forsøkt å gi boken et praktisk tilsnitt med råd og tips til advokaten, som advokaten kan reflektere over og eventuelt benytte under en rettsmekling. Samtidig har fremstillingen en solid akademisk forankring. Per M. Ristvedt er partner i advokatfirmaet Wikborg Rein. Ristvedt har møterett for Høyesterett. Han har hatt flere studie- og forskningsopphold i USA innen emnet alternativ tvisteløsning. Ristvedt har tidligere blant annet utgitt boken Advokaten som forhandler i sivile tvister og kommersielle rettsforhold og er hovedforfatter av boken Alternativ tvisteløsning.

...ien som i seg selv over tid kan være uheldig ... Advokaten i rettsmekling av Per M. Ristvedt (Innbundet ... ... . Rettsmekling er «motsatsen» til en hovedforhandling i en rettssal eller jordskifteretten. I rettssalen er det meningen at parter og advokater skal forsøke å bevise hvem som har rett, og dommeren skal dernest fatte avgjørelse i saken. Ved rettsmekling blir en annen fremgangsmåte fulgt. Partene må komme sammen til enighet. Advokat Arntsen deltok i denne artikkelen i Aftenposten som gir en god beskrivelse av hva rettsmekling innebærer. Se også denne artikkelen om rettsmekling. ... Hva er rettsmekling? | Landsorganisasjonen i Norge ... . Se også denne artikkelen om rettsmekling. Det skal til sist nevnes at arbeidstakere som oppfyller gitte vilkår kan få fri rettshjelp i arbeidstvister. I rettsmekling bør advokatene argumentere lite, og istedet spørre desto mer. Hvis egen part ikke forstår motparten, så er det enda viktigere at advokaten gjør det. Det er ikke uvanlig at på tross av at begge parter alt har strukket smerteterskelen til det ytterste, så er det likevel noe avstand igjen. Köp boken Advokaten i rettsmekling av Per M. Ristvedt (9788202396763) | Bestories | Billigt, snabbt, enkelt | Fri frakt Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 23. juni 1995 med hjemmel i lov av 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 142. Fremmet av Justis- og politidepartementet. Endringer: Endret ved vedtak 11 okt 2002 nr. 1094, 11 mai 2009 nr. 498, 31 mars 2020 nr. 529, 27 mai 2020 nr. 1083. Endres ved vedtak 27 mai 2020 nr. 1083 (i kraft 31 okt 2020, når midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 47 om tilpasninger i ... Her er hva domstol.no har å fortelle om rettsmekling. Det følgende er vår versjon: I praksis foregår rettsmekling ved at partene m/advokater først møtes sammen med dommeren, hvor hver av partene får - kort - presentere sitt syn på saken og sitt standpunkt mht. hva man vil ha....