Fellesskapet som metode E-bok


Fellesskapet som metode - Dag Furuholmen, Arne Schanche Andresen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-07-23
FORFATTER: Dag Furuholmen, Arne Schanche Andresen
ISBN: 9788202247218
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,95

FORKLARING:

Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene. Boken har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998.

...ld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert! Pris: 449,- ... PDF Universitetet I Oslo ... . heftet, 2007. Sendes innen 1-3 virkedager. Kjøp boken Fellesskapet som metode av Dag Furuholmen, Arne Schanche Andresen (ISBN 9788202247218) hos Adlibris.com. Fri frakt. Vi har mer enn 10 millioner bøker, finn din neste leseopplevelse i dag! Alltid lave priser, fri frakt over 299,- | Adlibris Samtun er et trenings- og mestringssenter for rusavhengige fra 17 - 35 år, tilknyttet spesialisthelsetjenesten i Helseregion Sør-Øst. Vi tilbyr langtids tverrfaglig spesialisert behandling baser ... Fellesskap som metode? - Nr 05 - 2007 - Rus & samfunn - Idunn ... . Vi tilbyr langtids tverrfaglig spesialisert behandling basert på Fellesskapet som metode. Målsettingen med behandlingen på Samtun er at pasienten skal oppnå et selvstendig liv uten misbruk av rusmidler. fellesskapet, og dets betydning. Problemstillingen omfatter spørsmål om ... Metoden er kvalitativ, og er i hovedsak basert ... dannes, og som grunnlag for dette fellesskapet. ii Avslutningsvis forsøker jeg å belyse de empiriske funnene med det begrepsapparatet jeg i den teoretiske drøftingen har argumentert for. Denne tilnærmingen ... Behandlingen bygger på modellen "Det Terapeutiske Samfunn", hvor fundamentet er fellesskapet som metode. Utover pasientens rusavhengighet ledsager det ofte sosiale- og relasjons-utfordringer, destruktiv identitetsforståelse, personlighetsforstyrrelse, og andre psykiske lidelser som angst og depresjon. Fellesskapet som metode 29-06-07 04:46 Side 5 Kapittel 3 Problemdefinering og utvikling i behandlingen 68 Ideologiens forhold til metode, ressurser, teori og personlig Fellesskapet som metode via miljøterapi og gruppeterapi er våre hovedbehandlingsformer. Arbeidsstrukturen er kjernen i tilbudet. Den byr på ulike oppgaver og roller som gir muligheter for ny mestring og å bli kjent med sine utfordringer. Hvordan dette fungerer og oppleves tar vi opp i gruppeterapi. Rusmedisin Floen tilbyr medisinfri og relasjonsbasert rusbehandling til personar i aldersgruppa 18-40 år. Behandlingstilbodet er delt inn i fire fasar og er basert på ein terapeutisk samfunnsmodell, der ein kan seie at ein nyttar fellesskapet som metode. Metodene som blir brukt skal ha sitt utgangspunkt i Fellesskapet som metode og Hjelp til selvhjelp.» Samtun AS overtok driveransvaret for behandlingsvirksomheten på Samtun fra 1.1.2004. Samtun har avtale med Helse Sør-Øst RHF om behandling av yngre rusavhengige. Valg av metode er en sentral del av forskningsprosessen. Metode er en fremgangsmåte, et middel til å løse problemer og komme frem til ny kunnskap (Dalland 2012 s. 50). Videre skriver Dalland at med ordet metode tenker vi oftest på en bestemt metode som er brukt i oppgaven, for eks. intervju, observasjon eller spørreskjema. Kjøp Fellesskapet som metode fra Bokklubber Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene. Boken har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998. Kjøp Fellesskapet som metode fra Tanum Om utvikling og evaluering av tiltak for rusmiddelmisbrukere i kollektiver og terapeutiske samfunn. Lærebok for helse- og sosialarbeiderutdanningene. Boken har gjennomgått en vesentlig revidering og oppdatering siden 1998. Det er mulig at allerede Sokrates (cirka 470-399 fvt.) skilte mellom to metoder som er avgjørende forskjellige: den analytiske som forsøker å forstå ved å analysere, og den syntetiske som er konstruktiv og sammenføyende.. Dette ...