Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektisk utstyr (el-tilsynsloven) av 24. mai 1929 nr. 4 E-bok


Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektisk utstyr (el-tilsynsloven) av 24. mai 1929 nr. 4 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-01-27
FORFATTER:
ISBN: 9788202447045
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,99

FORKLARING:

El-tilsynsloven (lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr)- med endringer, sist ved lov av 11. januar 2013 nr. 3 (i kraft 1. juni 2013). Med historiske noter

...e virksomheter - også boretslag / sameier ... § 18 Tilsynsmyndigheter | Direktoratet for ... ... . - reparasjon av elektrisk utstyr - drift og vedlikehold av egne elektriske lavspenningsanlegg ... anlegg, f. eks. sakkyndig driftsleder 24 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet . ... Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) Author: (arbeidsmiljøloven) § 1-3 nr. 3, § 1-4 første ledd og § 5-5, lov 29. november 1996 nr. 72 om petroleumsvirksomhet § 10-18 første ledd, lov 11. juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (pro ... Lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr ... ... . juni 1976 nr. 79 om produktkontroll (produktkontrolloven) § 4, lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 10, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og lov 16. juni 1994 nr. 20 om ... Forskrift om eletroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 19.06.2013 med hjemmel i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven) § 12, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161, jf....