Tjenestemannsloven E-bok


Tjenestemannsloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-03-16
FORFATTER:
ISBN: 9788245084818
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,23

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør. Særtrykkene er også tilgjengelig som abonnement. For mer informasjon, se fagbokforlaget.no/saertrykk

...myndighet, og uttrykket omfatter, foruten nesten alle ombudsmenn, alle embetsmenn og mer ... PDF Lov om statens tjenestemenn m.m. [tjenestemannsloven ... ... ... Lov om statens ansatte (12.06.17) Kommunal- og moderniseringsdepartementet har lagt frem et forslag til ny lov om statens ansatte. Den nye loven, som ble vedtatt i Stortinget 12. juni 2017, erstatter Tjenestemannsloven fra 1. juli 2017. Da tjenestemannsloven ble revidert i 1977 uttalte daværende Forbruker- og administrasjonsdepartement: "Ved den beskyttelse statstjenestemenn har fått gjennom tjenestemannsloven av 1918 har det rettsvern grunnloven gir embetsmenn, fått mindre selvstendig betydning."( Ot.prp. nr.44(1976-77) side 1). Med den nye loven oppheves tjenestemannsloven. Dette ... Ny lov om statsansatte trådte i kraft 1. juli 2017 | Kluge ... ... ."( Ot.prp. nr.44(1976-77) side 1). Med den nye loven oppheves tjenestemannsloven. Dette betyr at det er den nye lovens bestemmelser umiddelbart begynner å gjelde. Det er likevel gitt noen overgangsregler. Inngåtte avtaler om personalreglement er gyldige inntil de blir opphevet eller avløst av et nytt reglement, men maksimalt inntil to år etter at loven trer i kraft. Lov om statens ansatte mv. (statsansatteloven) regulerer arbeidsforhold i staten. Loven trådte i kraft 1. juli 2017 og erstattet tjenestemannsloven fra 1983.Denne lovkommentaren gir en grundig innføring i statsansatteloven og inneholder kommentarer til hv Tjenestemannsloven. Lov om statens tjenestemenn av 4. mars 1983 eller tjenestemannsloven (tjml) gjelder - som navnet sier - bare for arbeidstakere tilsatt i staten, og dermed også alle som er tilsatt i politietaten. Den 1. juli 2017 trådte lov om statens ansatte mv. i kraft (statsansatteloven). Den nye loven tilsvarer i stor grad den tidligere tjenestemannsloven, men likevel med enkelte endringer. 7513 Tjenestemannsloven Lov av 04.03.1983 nr. 3 om statens tjenestemenn . Pris: 47,50 Ukjent Pris: 47,50 Ukjent Loven omhandler arbeidsforholdene til statlig ansatte arbeidstakere, så som hvordan ansettelser skal foregå; offentlig utlysning, fast og midlertidig ansettelse og hvordan selve ansettelsesprosessen skal gjennomføres. Videre ... Her er 10 fakta om den 32 år gamle tjenestemannsloven. Ti ting du bør vite om tjenestemannsloven | FriFagbevegelse JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. (tjenestemannsloven § 19 og) statsansatteloven § 34. I dette ligger det at domstolene kan prøve om vedtaket bygger på riktig og utfyllende faktum, og om vedtaket er basert på en grundig og forsvarlig saksbehandling. Domstolene kan videre overprøve lovanvendelsesskjønnet, ... Den nye loven om statens ansatte erstattet tjenestemannsloven 1. juli 2017. På NTLs konferanse om innholdet i den nye loven setter vi blant annet fokus på hvilke konsekvenser loven får for midlertidig tilsetting, personalreglement og representasjon i ansettelsesråd. Konferansen finner sted på Scandic St. Olavs plass i Oslo 18. oktober 2017....