Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag? E-bok


Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag? - Karl Georg Øhrn pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Karl Georg Øhrn
ISBN: 9788215008004
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,44

FORKLARING:

Boka er ment som en hjelp for studenter som tar metode og statistikk i samfunnsfag (og andre interesserte). Den legger hovedvekten på statistiske utregninger. Boka dekker de fleste sentrale statistiske målene til lærebøkene, og den er derfor ment å kunne leses ved siden av en hvilken som helst lærebok i statistikk for samfunnsfag. Studenter kan ofte ha problemer med de matematiske utregningene, og det er derfor lagt hovedvekt på utdyping med eksempler, samt tolkning av resultatene. Dette blir gjort gjennom forklaringer av statistiske teknikker, og gjennomgang av utvalgte eksamensoppgaver.

... løs… Av Karl Georg Øhrn Forlag Universitetsforl ... Lær deg Stata (Innføring i statistisk dataanalyse ... ... . ISBN 9788215001814 Utgitt 2002. Ikke riktig utgave? Prøv å søke etter flere utgaver. Boka er ment som en hjelp for studenter som tar metode og statistikk i samfunnsfag (og andre interesserte). Den legger hovedvekten på statistiske utregninger. Boka dekker de fleste sentrale statistiske målene til lærebøkene, og den er derfor ment å kunne leses ved siden av en hvilken som helst lærebok i statistikk for samfunnsfag. Title: Hvordan lykkes med metode og statistikk i s ... Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag? bok ... ... . Title: Hvordan lykkes med metode og statistikk i samfunnsfag? Author: Karl Georg Øhrn Created Date: 6/2/2017 12:53:39 PM Å lykkes med... er nyttige hjelpebøker for deg som er elev i videregående skole. De skal brukes sammen med de vanlige lærebøkene og hjelper deg med å strukturere stoffet og forberede deg til eksamen. Hjem > Faglitteratur > Samfunnsfag > Statistikk/metode. Statistikk/metode. ... Knut-Andreas Christophersen Dette er en bok om regresjonsbaserte metoder og hvordan de kan anvendes. ... med livsanskuelse og store synteser, har filosofien det siste århundre vært mindre ... Metode kan sammenliknes med et verktøy som vi bruker for å samle og systematisere kunnskap, og metoden stiller krav til hvordan vi kan finne sikre svar på spørsmålene våre. Forskningsresultatene kan støtte seg på teorier som fins fra før, altså på det som andre samfunnsforskere har kommet fram til tidligere. Kvantitative metoder: telle og måle. Kvantitativ er et adjektiv som er avledet av substantivet kvantitet, som betyr «mengde». Når du stiller det samme spørsmålet med de samme svaralternativene til mange mennesker, bruker du en kvantitativ metode. Hensikten med å stille akkurat det samme spørsmålet til mange, er å lage statistikk. SSB har en egen statistikk for kjønnslikestilling i Norge som viser hvor likestilte vi er basert på 12 indikatorer. Lønnsstatistikken og ulike statistikker for utdanning er også viktig i et likestillingsperspektiv. Teori og metoder for frafallsbehandling og imputering har som hovedmål å unngå frafall og å øke representativitet i observerte data, å redusere skjevhet og usikkerhet i estimering, samt å bidra til smidig produksjon av statistikk og offentlig tilgjengelige databaser for forskere og politikere. Årsstudium i samfunnsfag utvikler din kunnskap og forståelse for samfunnets demokratiske institusjoner, samspill og virkemåte. Individuell og kollektiv identitetsdannelse og betydningen av sosialiseringsprosesser studeres ut fra ulike perspektiv og drøftes spesielt i forhold til kulturelt sammensatte samfunn. STV1020 - Metode og statistikk Forelesninger i ... Skal du ha fullt utbytte av disse videoene, så lag en plan for hvordan du vil bruke dem, sammen med hvem og når. God og effektiv læring krever planlegging. Lykke til! Historisk bakgrunn. Kristen Ringdal e...