Intern kontroll E-bok


Intern kontroll - Vincent M. O'Reilly, Frank J. Tanki, R. Malcolm Schwartz, Robert J. Spear, Richard M. Steinberg pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Vincent M. O'Reilly, Frank J. Tanki, R. Malcolm Schwartz, Robert J. Spear, Richard M. Steinberg
ISBN: 9788245601701
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,72

FORKLARING:

COSO-rapporten beskriver et rammeverk for oppbygging av intern kontroll. Den drøfter også forutsetningene for hvordan rammeverket skal fungere i praksis. Rapporten tar derfor sikte på å representere en helhetlig internkontrolltenkning.

...nneholde bedriftsledelsens mål for miljø- og sikkerhetsaktiviteter, beskrivelse av ... Internkontroll | Deloitte Norge | Risk ... ... Intern kontroll eller internkontroll är en process som påverkas av bolagets styrelse, ledning och annan personal, och som utformats för att ge en rimlig försäkran om att bolagets mål uppnås inom följande områden: . Ändamålsenlig och effektiv verksamhet, Tillförlitlig finansiell rapportering samt; Efterlevnad av tillämpliga lagar och förordningar. Internkontrollen skal hindre arbeidsrutiner basert på tilfeldigheter. Internkontro ... Internkontroll | Mattilsynet ... . Internkontrollen skal hindre arbeidsrutiner basert på tilfeldigheter. Internkontrollen krever tydelig ledelse og gjør det lett synlig for egne medarbeidere og Venator AS Munkedamsveien 45D, 0250 Oslo Tlf: +47 23 00 86 60 Epost: [email protected] Hjemmeside: www.venator.no MVA 984 500 106 Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 20. juni 1997 nr. 1057 om klargjøring av kontrollansvar, dokumentasjon og bekreftelse av den interne kontroll. Kravene i forskriften skal være gjennomført innen 31. desember 2009. Kort om internkontroll - for deg som er leder. Kort om internkontroll - for deg som er leder (pdf) er en kortversjon av veilederen. Her gir vi en kort innføring i hva internkontroll er, hvorfor virksomheten skal ha internkontroll, hva internkontroll betyr for deg som leder, og hvordan du kan ivareta ditt ansvar for internkontroll. Intern kontroll - för förtroende, trygghet och utveckling, webbutik. Presentation om intern kontroll (PPT, nytt fönster) På den säkra sidan. En skrift om intern kontroll för förtroendevalda i kommuner och regioner. Interkontrollsystemet du får når du gjennomfører HMS kurs hos oss inneholder alle elementene i tabellen over. For små bedrifter trenger ikke internkontroll være så omfattende.. Internkontroll er benevnelsen på alt HMS relatert arbeid i bedriften. En annen benevnelse som ofte blir brukt er systematisk HMS arbeid. Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem for å sikre at helse, miljø og sikkerhet (herunder også elsikkerhet) på arbeidsplassen blir ivaretatt. Den nor...