Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer E-bok


Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer - Morten Ejrnæs pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-08-09
FORFATTER: Morten Ejrnæs
ISBN: 9788205521124
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,83

FORKLARING:

Dette heftet har stor betydning for barn i utsatte posisjoner, og selv om problemene knytter seg til livet utenfor skolen, får de konsekvenser langt inn i skolen. Derfor er det viktig at lærere, pedagoger og ledere har kunnskap om dette. Det råder mange fordommer og myter om hvordan fattigdom, sosiale problemer og ulikhet oppstår og opprettholdes, for eksempel at "sosial arv", "ghettooppvekst" eller "foreldre på sosialhjelp" på forhånd har lagt livsløpet for et barn. Relevant samfunnsvitenskapelig kunnskap kan både utrydde slike myter og fordommer som virker ødeleggende i det daglige arbeidet, og gi pedagoger og lærere en innsikt som gjør at de kan reflektere over hvordan de kan organisere skolehverdagen og tilrettelegge og gjennomføre undervisning på en slik måte at vanskeligstilte elever får bedre mulighet for å utvikle seg faglig og trives sosialt i skolen. Heftet er en del av Dette vet vi om : startpakke 2

...is Norge og Sør-Afrika. 6) Vurder hvordan fattigdom som sosialt problem er en utfordring i Norge ... Fattigdom, vekst og ulikhet i Kina og India - HHD Artikkel ... ... . Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer Ejrnæs, Morten. Heftet / 2019 / Bokmål 219,-186,-På lager, sendes nå Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Dette heftet har stor betydning for barn i utsatte posisjoner, og selv om problemene knytter seg til livet ... Det tar opp fordommer og myter om at fattigdom, sosiale problemer og ulikhet gjenskapes og opprettholdes gjennom arv, og hvordan disse fordommene kan virke ødeleggende i daglig arbeid for pedagoger, lærere og ledere. Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi, noter ISBN: Utviklingsfattigdom og sosial ulikhet ... Ulikhet, fattigdom og sosiale problemer av Ole Hansen ... ... . Omtalen er utarbeidet av BS. Har bibliografi, noter ISBN: Utviklingsfattigdom og sosial ulikhet I 2015 møttes noen av verdens ledende økonomer: Thomas Piketty, Steven Durlauf og Kevin M Murphy i en paneldiskusjon med temaet «Hvordan forstå ulikhet og hva man kan gjøre med det», ved University of Chicago. Ulikhet skaper problemer for både individer og samfunn, mener den amerikanske psykologen Keith Payne. ... hører folk automatisk ordet fattigdom. Men ulikhet er noe annet, ... Det handler like mye om sosiale og kulturelle aspekt. - Ulikhet er noe som kryper inn under huden din. Situasjonen i dag - Ulikhet i og mellom land er en grunn til bekymring, selv om det har vært utvikling.Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men har ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Inntektsforskjellen i verden øker til tross for at 40 prosent av verdens fattigste tjener bedre i dag enn tidligere. Sosial ulikhet i helse måles oftest ved at en studerer sammenhengen mellom helse og sosioøkonomiske faktorer som utdanning, yrke og inntekt. Ofte benyttes dødelighet som et mål for helse. Sosial ulikhet i helse. Her finner du faktaark, artikler og forskningsfunn om sosial ulikhet i helse. Veksten i Kina og India har vært forbundet med økt ulikhet. mellom by og land; mellom regioner innad i landene; mellom sosiale klasser. Med kommunistiske likhetsidealer som basis startet Kina som et land med stor grad av likhet for inntekt. Dette har endret seg. Sosial ulikhet er en stor samfunnsutfordring som griper inn i livene våre gjennom utdanning, helse, arbeidsliv og offentlige tjenester. Her kan vi forskere gjøre en viktig innsats for å synliggjøre problemer og finne løsninger. Fattigdom og systematisk sosial ulikhet ... utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller» (Lovvedtak 64 (2010-2011)). Dette vil si at kunnskap om forekomsten av ... og sosiale ulikheter, for å nevne noen av de viktigste. Kapitalflukt er et stort problem fordi det landet pengene flyttes fra mister store skatteinntekter. ... Fattigdom og ulikhet er en kilde til sosial uro og politiske opprør. ... der verdens land forplikter seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Straks man begynner å fundere over årsaker til sosial og økonomisk ulikhet, er man inne i et politisk felt. Det kom klart fram da regjeringen Solberg tidlig i år la fram en stortingsmelding om fattigdom og sosial ulikhet, med den noe idylliserende tittelen Muligheter for alle (Meld. St. 13, 2018-2019). Denne boken gir en grundig og oppdatert innføring i begrepet sosiale problemer. Forfatteren drøfter forståelsen av konkrete sosiale problemer som blant annet sysselsettingsproblemer, fattigdom og ulikhet, sosial isolasjon og ensomhet, kriminalitet, livsstilsproblemer og velferdsstaten som problemprodusent. Kommunene er gjennom sitt ansvar f...