Erfaringsbasert læring E-bok


Erfaringsbasert læring - Frede Thorsheim, Stein Dankert Kolstø, Mari Ugland Andresen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-31
FORFATTER: Frede Thorsheim, Stein Dankert Kolstø, Mari Ugland Andresen
ISBN: 9788245019810
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,56

FORKLARING:

Naturfagundervisningen gir utbytte og glede både til elevene og læreren. Faget er omkring oss overalt, og hele vår sivilisasjon bygger på at vi forstår naturen og tar den i bruk. Teknologi, matproduksjon, medisin, vannforsyning, værvarsel eller næringsstoffene skoleklassen kan finne naturfaget nær seg, og lære tett på virkeligheten. Denne boken handler om hvordan naturfagundervisningen kan ta utgangspunkt i elevenes egne erfaringer og observasjoner. Forfatterne viser hvordan kombinasjonen av øvinger i klasserommet, kontakt med aktører og samfunnet utenfor skolen, så vel som språklig bearbeiding, gir grunnlag for dybdeforståelse. Leseren følger elevene ut i bedrifter der de møter skolefagene i bruk, og vi finner dem i ivrig samtale i klasserommet. Skoleklassene bruker observasjoner og tall fra egne målinger, eller fra data som er i bruk i samfunnet, i ulike yrker, forvaltningen eller forskningen. Elevene er aktive og medvirkende i lokalsamfunnet. I arbeidet med naturfaglige spørsmål utvikler de egne ideer og forklaringer, og de får behov for å lære mer om fagets begreper. Gjennom å bruke språket viser og diskuterer elevene egen forståelse, og kommer videre i læringen. Forfatterne har erfaring fra skolen, universitetsundervisning, forskning og arbeid med utdanning for bærekraftig utvikling. Med tydelige eksempler og belegg fra læringsforskning viser de hvordan den erfaringsbaserte og utforskende naturfagundervisningen blir både spennende, levende og verdifull for eleven. Frede Thorsheim er utdannet lærer, og har 30 års undervisningserfaring. Han arbeider med videreutdanning av naturfaglærere ved Skolelaboratoriet i realfag på Universitetet i Bergen.Thorsheim ble tildelt den første norske Realfagsprisen, og har også fått internasjonale priser for sitt arbeid med praksisrettet realfagsundervisning. Stein Dankert Kolstø er professor i naturfagdidaktikk og underviser i lærerutdanningen ved Universitetet i Bergen. Han er utdannet lektor med fysikk, matematikk og naturfag, og har deltatt i en rekke prosjekter i samarbeid med naturfaglærere i skolen. Hans forskningsinteresser er knyttet til utforskende læringsdialoger, praktisk arbeid og naturfag for demokratisk deltagelse Mari Ugland Andresen har en M.Sc. i Environmental Sustainability fra University of Edinburgh. Hun har erfaring fra nasjonale og internasjonale FOU-prosjekt og nettverk knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling.

...d pedagogisk yrkesbakgrunn. Fordyp deg i spesialpedagogikk, synspedagogikk eller audiopedagogikk ... Erfaringsbasert læring - naturfagdidaktikk | Frede ... ... . Du kan ta enkeltkurs eller en hel master ved siden av jobb. Kjøp 'Erfaringsbasert læring, naturfagdidaktikk' av Frede Thorsheim fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Heftet | 9788245019810 - Med erfaringsbasert læring vil du prosessere det du leser, ikke bare absorbere, forklarer Erling. - Du må ta teorien i bruk i virkelighetsnære øvingssituasjoner, eventuelt gjennom reelle op ... PDF Forskning om læring hos barn med utviklingshemning. En ... ... . - Du må ta teorien i bruk i virkelighetsnære øvingssituasjoner, eventuelt gjennom reelle oppdrag fra arbeidslivet. Når du jobber slik, forstår du teorien og husker den bedre, det blir en dypere læring. Les mer om erfaringslæring Erfaringslæring, eller 'Learning by Doing', er helt enkelt forståelsen av at vi lærer fra opplevelser og erfaringer på samme måte som fra lesing av bøker eller ved å høre på forelesninger eller liknende. Det er jo egentlig en selvfølge - vi lærer hele tiden og hele livet. Faktisk mener mange at erfaringslæringen er vel… Erfaringsbasert læring via dataspill, der spillet lar elevene ta del i en aktivt erfaring, ikke bare det å passivt motta informasjon, gir elevene mulighet til å utforske, prøve ut ting og se effekten av sine handlinger. Vi gjør feil i et risikofritt miljø, der vi gjennom eksperimentering og praksis er aktive i egen læring. Høgskulen i Volda - ERFARINGSBASERT MASTER I UNDERVISNING OG LÆRING, FORDYPNING SAMFUNNSFAG, DELTID. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Erfaringsbasert læring i evolusjonsperspektiv Av: Biljana C. Fredriksen Konferansebidrag i Nettverkskonferansen -Kunst og håndverk 2019 , arrangert på Universitetet i Sørøst-Norge, campus Notodden. Erfaringsbasert læring Erfaringsbasert læring naturfagdidaktikk. Thorsheim, Frede - Kolstø, Stein Dankert - Andresen, Mari Ugland. Heftet / 2016 / Bokmål 425,- 361,-På lager, sendes nå Antall. Legg i handlekurv. Produktbeskrivelse. Naturfagundervisningen gir utbytte og glede ... I følge Dewey er læring en aktiv prosess, learning by doing, som må ta utgangspunkt i elevens egne interesser. (Solerød, 2005) Innenfor yrkesfag på viederegående, og ettersom det er eleven selv som har valgt retningen, kan man i mange tilfeller regne med at det er en viss interesse for faget. Målsettingen med erfaringsbasert læring er at realistiske situasjoner kan danne en supplerende inngang til læring av teori og fagterminologi. Varianter av denne undervisningsformen er det flere av, som problembasert læring, case-basert læring, utforskende læring, prosjektarbeid og team-basert læring for å nevne noen (Beaten, Kyndt, Struyven, & Dochy, 2010). Innlegg om erfaringsbasert læring skrevet av kompetanseveger. Vi lærer når vi jobber. Arbeidsplassen som læringsarena har vært et viktig voksenpedagogisk tema de siste 25 årene, og et spørsmål som ofte reiser seg er: Hvilke forhold på arbeidsplassen kan fremme læring. Kroppen er allment dannet før den faglige formingen tar til. Gjennom utdanningen vil den erfaringsbaserte danningen fortsette. Et faglig håndverk krever læring av erfaringsbasert kunnskap samt håndtering av redskaper tilhørende profesjonen. Redskapene skal håndteres faglig godt, noe som forutsetter trening. utvikling av ulike metoder for refleksjon og erfaringsbasert læring i etaten, som for eksempel kollegaveiledning, e-læring, hospitering, fagmøter, nettverksorganisering. Rikstrygdeverket ønsket å få prøvd noen av disse metodene ut i praksis gjennom et utvalg pilotprosjekter....