Økonomistyring E-bok


Økonomistyring - Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Trond Winther pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-08-11
FORFATTER: Kjell Magne Baksaas, Øystein Hansen, Trond Winther
ISBN: 9788205446854
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 9,93

FORKLARING:

Økonomistyring. Innføring i bedriftsøkonomi og regnskap er skrevet for studenter og fagpersoner som trenger en grunnleggende innføring i det bedriftsøkonomiske fagområdet. Målgruppen er ingeniører, maritime fagpersoner, helsepersonell og andre som har behov for en introduksjon i bedriftsøkonomisk analyse, budsjettering og regnskapsforståelse. Det har lagt vekt på å gi boka en logisk og ryddig struktur, slik at det er lett å finne frem i stoffet. Boka har sammendrag, kontrollspørsmål og oppgaver knyttet til hvert kapittel, og består av fire hoveddeler: Generell introduksjon med inntekts- og kostnadsteori Finansregnskap Bedriftsøkonomi Anvendelse Boka har også egne nettsider: www.gyldendal.no/okonomistyring. Her finnes blant annet komplette løsningsforslag til alle oppgavene.

...r økonomistyring, både for personlige behov og firmaets behov ... BDO Norge Økonomistyring ... . Få kalkulatorer, grafer, tidsplaner og sammenlikningsark til å administrere inntekter og utgifter. Med økonomistyring mener jeg hvordan vi styrer knappe ressurser for å oppnå mål. Det vil være relevant å komme innom temaene ledelse og organisering. Jeg vil holde meg til emner jeg har størst nærhet til i mitt daglige arbeid, som leder for en statlig etat. Sykepleielederne beskriver økonomistyring som et definert le ... Regelverk for økonomistyring i staten - regjeringen.no ... . Sykepleielederne beskriver økonomistyring som et definert lederansvar som i mange situasjoner kommer i konflikt med øvrige mål for sykehusets virksomhet og dermed skaper etiske dilemmaer. Respondentenes uttalelser bekrefter den omsorgsideologi som preger profesjonen og lederen i seksjonen. Økonomistyring En moderne og effektiv økonomifunksjon vil bidra til lønnsomhet og riktige beslutninger i din virksomhet. Hos oss vil du møte praktiske og kompetente rådgivere med lang erfaring fra økonomisk og finansiell rådgivning. Økonomistyring handler om å ha kontroll på økonomien og sette i verk tiltak som gjør at en virksomhet når sine mål. Hensikten med å drive en virksomhet er å tjene penger. Stor økonomisk bevissthet er av viktig, og bedriften bør styres deretter. Økonomistyring. av Dale • Lyngstad . Læreboka er skrevet for programfaget Økonomistyring. Økonomistyring dreier seg om å føre og avslutte regnskap, beregne og analysere nøkkeltall, sette opp kalkyler, budsjetter og foreta budsjettkontroll. STRATEGISK ØKONOMISTYRING, NOEN KARAKTERISTISKE TREKK. Det er skrevet en rekke artikler om hva strategisk økonomistyring er (for eksempel Bromwich 1992; Lord 1996; Majer 2002). Et fellestrekk ved disse er at de konkluderer med at strategisk økonomistyring er et samlebegrep for en rekke ulike retninger og ikke et entydig definert begrep. Økonomistyring i idrettslaget gir dere gode råd for "forsiktig og forsvarlig" bruk av medlemmenes midler. På kurset vil det være fokus på regnskap og oppfølging av budsjett gjennom året. Dere vil få innspill på gode rutiner og retningslinjer som kan implementeres i idrettslaget. Grunnleggende økonomistyring introduserer sentrale begreper og modeller som danner fundamentet for økonomistyringen i bedrifter. I denne boken står forståelse av modellenes forutsetninger sentralt, men innøving av teknikk og problematisering går hånd i hånd. Planlegging utover budsjettåret er en forutsetning for god kommunal økonomistyring. Økonomiplanlegging bidrar også til å skaffe oversikt over fremtidig handlingsrom samtidig som usikre økonomiske forhold kartlegges. Nordland har over lang tid hatt en svært høy andel av kommuner i ROBEK, et register over kommuner i økonomisk ubalanse. Økonomistyring som e-bok. ISBN 978-82-91818-97-9 BM ISBN 978-82-91818-98-6 NYN. Bestilling. Alle våre e-bøker kan bestilles på brettboka.no; Skoler kan bestille klassesett av papirbøker direkte fra f orlaget. Ta kontakt for rabattilbud. Læreboka er skrevet for programfaget Økonomistyring. Strategisk økonomistyring inngår i det bedriftsøkonomiske fagområdet og bygger på kunnskaper ervervet innenfor økonomistyring, finans, regnskap, mikroøkonomi og metode. Målsettingen med kurset er å videreutvikle dine kunnskaper og ferdigheter innen analyse av bedriftsøkonomiske problemstillinger, for å gjøre deg i stand til å komme med anbefalinger til beslutninger til beste for ... Her finner du ressurser både for elever og lærere til lærebøkene: Lindheim, Nørgaard og Stedje: Økonomistyring Smørholm og Steen: Økonomi og ledelse BM og Økonomi og leiing NYN Fagnettstedene for elevene er åpne, og bestilling av lærerressursene sendes til [email protected] Økonomistyring fokuserer på temaer som etablering og avvikling av bedrifter, lovverk, inntekter og kostnader, bokføringsprinsipper, årsregnskap, regnskapsanalyse, driftsregnskap, budsjett, kalkulasjon, og lønnsomhetsvurderinger som investeringsanalyse, dekningspunktanalyse og produktvalg samt … LES MER kapitalbinding. «Økonomistyring 1. Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse» er skrevet for det første kurset i emnet økonomistyring i bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon.Boken har som siktemål å gradvis bygge opp forståelsen for kostnads- og inntektsanalyse,...