Bedringens sosiologi E-bok


Bedringens sosiologi - Astrid Skatvedt pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2020-04-01
FORFATTER: Astrid Skatvedt
ISBN: 9788245032611
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,7

FORKLARING:

Hverdagslig samhandling handler om noe som tas for gitt, og kan virke betydningsløst og trivielt. Det kan være hvordan vi veksler blikk, hvordan vi hilser på hverandre eller hvordan prat foregår. Forfatteren bruker eksempler fra eget forskningsarbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet, og retter oppmerksomheten mot uformell og alminnelig samhandling som en del av yrkesutøvelsen. For personer i utfordrende og sårbare livssituasjoner kan det å bli møtt som en alminnelig person være et viktig element i en terapeutisk prosess. En kan bevege seg fra å se seg selv som en avviker, til å få et selvbilde som en alminnelig og verdig person. Denne hverdagsresponsiviteten har ikke status som profesjonell, faglig virksomhet og er ofte undervurdert som verktøy for bedring, hevder forfatteren. Hun presenterer en sosiologi om små ting, og med bidrag fra Erving Goffman, Howard Becker, Randall Collins og Johan Asplund gir hun bedringsprosesser i hverdagslivet en teoretisk forankring. Forfatteren viser til at det er sider ved hverdagslivet som har eksistensielle dimensjoner. Slik sett handler boka også om noe allmennmenneskelig. Astrid Skatvedt er sosiolog. Hun arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved Universitetet i Agder.

...d bidrag fra Erving Goffman, Howard Becker, Randall Collins og Johan Asplund gir hun bedringsprosesser i hverdagslivet en teoretisk forankring ... Sosiologi, bachelor, 3 år | Universitetet i Bergen ... . Sosiologi gir et godt grunnlag for en framtidig yrkeskarriere og sosiologer har et bredt nedslagsfelt i arbeidsmarkedet. Vi har spurt noen uteksaminerte studenter de siste årene hvor det har blitt av dem, og hvordan de har fått bruk for utdannelsen sin i arbeidslivet. Sosiologi er en samfunnsvitenskap som studerer forutsetningene for, oppkomsten av og samspillet mellom samfunnets ulike elementer. Mens andr ... Sosiologi | utdanning.no ... . Sosiologi er en samfunnsvitenskap som studerer forutsetningene for, oppkomsten av og samspillet mellom samfunnets ulike elementer. Mens andre samfunnsvitenskaper har spesialisert seg på avgrensede sektorer av samfunnslivet som økonomi, politikk eller pedagogikk, har sosiologien tatt sikte på å være en generell samfunnsvitenskap. Den kan omtales som en lære om sosiale systemer, enten det ... Sosiologi kan kombineres med andre fag, eller praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Med PPU har man mulighet til å undervise i samfunnsfag. Varighet . Årsstudium tar 1 år, bachelor 3 år, mastergrad 5 år. Opptakskrav . Generell studiekompetanse. Lokalt opptak for noen utdanninger. Andre relevante lenker for bachelorstudenter i sosiologi. Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger; Litt om oppgaveskriving Her finner du informasjon om kildebruk og en del generelle tips for hvordan du bør skrive sosiologioppgaver.; Bacheloroppgaver Her finner du titler på tidligere leverte bacheloroppgaver i sosiologi Hverdagslig samhandling handler om noe som tas for gitt, og kan virke betydningsløst og trivielt. Det kan være hvordan vi veksler blikk, hvordan vi hilser på hverandre eller hvordan prat foregår. Forfatteren bruker eksempler fra eget forskningsarbeid innenfor rus- og psykisk helsefeltet, og retter oppmerksomheten mot uformell og alminnelig samhandling som en del av yrkesutøvelsen. For ... I faget Sosiologi og sosialantropologi blir du kjent med samfunnsvitenskapelige metoder og tenkemåter. Sentrale emner er so...