Norsk bistandshistorie E-bok


Norsk bistandshistorie - Randi Rønning Balsvik pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-09-26
FORFATTER: Randi Rønning Balsvik
ISBN: 9788252188554
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,51

FORKLARING:

Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag. Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete bistandsprosjekt, og korleis arbeidet har blitt organisert. Noreg markerte seg tidleg i internasjonalt bistandsarbeid, og med stadig aukande oljeinntekter kom Noreg til å vere blant dei leiande landa når det gjaldt storleiken på u-hjelpa i høve til folketal. Slik fekk Noreg ei stilling i internasjonale relasjonar langt utover det ein kunne forvente ut ifrå folketalet. Ei hovudoppgåve i denne boka er å syne korleis Noreg nytta dette handlingsrommet.

...oversikt over Noregs engasjement i internasjo ... Norsk bistandshistorie - Bøker - CDON.COM ... ... Norad, Direktoratet for utviklingssamarbeid, er en fagetat underlagt Utenriksdepartementet og en integrert del av forvaltningsapparatet for Norges utviklingssamarbeid. I saker som gjelder Norges klima- og skogsatsing, er Norad underlagt Klima- og miljødepartementet. Norad styres etter en instruks fra Utenriksdepartementet. Instruksen bestemmer hvilke saksområder Norad skal prioritere i sitt ... Det indisk-norske fiskeriprosjektet er de ... Norsk bistandshistorie | Randi Rønning Balsvik ... ... ... Det indisk-norske fiskeriprosjektet er det mest omtalte i norsk bistandshistorie. Selv om det ofte omtales som mislykket, var det i realiteten et av Norges mest vellykkede bistandsprosjekter. Hovedmålet for det indisk-norske fiskeriprosjektet, bedre kjent som Kerala-prosjektet, var å modernisere fiskerinæringen i Kerala og etter hvert tilstøtende delstater. Det indisk-norske fiskeriprosjekts historie 1952-1972. Han har vært medforfatter til Kald krig og internasjonalisering, bind 5 i Norsk utenrikspolitikks historie. Pharo sluttfører (2007) et engelskspråklig oversiktsbind om norsk bistandshistorie. Nordmenn tror Norge er verdens mest sjenerøse folk, men den norske stat tjener mer penger på olje i Angola enn vi gir i samlet bistand til Afrika. Handel kan være nøkkelen til ekte utvikling ... Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag. Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete ... Boken kan i noen grad sammenlignes med den norske utgaven «Norsk utviklingshjelps historie 1952-2002» som kom ut i 2003, og Bertil Odens bok om svensk og internasjonal bistandshistorie, «Biståndets Idehistorie» (2006). For alle studenter av bistandshistorie og bistandspolitikk bør alle disse tre verk være obligatorisk lesning. Han anfekter ikke deres argumentasjon, men understreker at Bangstad er antropolog og Abdi er skribent. Ingen av dem, skriver Tvedt, har forsket på norsk historie eller globalhistorie. Gripsrud blir avfeiet med at han tok sin doktorgrad på TV-serien Dynastiet, og med at han aldri har forsket på globalhistorie eller norsk bistandshistorie ......