Stiftelsesloven E-bok


Stiftelsesloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-02
FORFATTER:
ISBN: 9788245087222
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,29

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...eringen vil «Styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom Styrearbeid i stiftelser ... Hva er en stiftelse ? - Jusstorget ... . I stiftelsesloven finner du regler for styret sin sammensetting og arbeid. Loven stiller ulike krav til hvem som kan være medlemme En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse, det er en kapital som eier seg se ... Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdata ... . Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse, det er en kapital som eier seg selv. Stiftelsesforeningen og Boligstiftelser møtte med Næringsdepartementet 12. februar for å argumentere mot KS sitt forslag om å gi kommunene unntak fra de generelle bestemmelsene i stiftelsesloven. Les hovedpunktene fra møtet. Stiftelsesloven har ikke regler som stiller generelle krav til stiftelsers egenkapital, eller som krever at virksomheten skal tilpasses egenkapitalen. Det kreves imidlertid at offentlige stiftelser skal ha en forvaltningskapital (egenkapital og fremmedkapital) som står i rimelig forhold til formålet. Stiftelsesloven med kommentarer Gudmund Knudsen, Geir Woxholth. Boken gir en utførlig kommentar til den nye stiftelsesloven. Den inneholder registre over rettspraksis, lovavdelingspraksis, stikkord og litteratur. Stiftelsesloven av 1980 vil bli erstattet med en ny lov om stiftelser. Ny stiftelseslov innebærer både innholdsmessige og redaksjonelle endringer i forhold til eksisterende lov. I denne artikkelen gis det er kortfattet oversikt over en del endringer. Det pekes blant annet på skille mellom alminnelige og næringsdrivende stiftelser, krav til minste grunnkapital, organisering mv. I ... Stiftelsesloven om opprettelse av stiftelser Stiftelsesloven om styre i stiftelser Opprette og registrere stiftelse. Slik oppretter og registrerer du en stiftelse når de som skal ha roller i stiftelsen har norsk fødselsnummer eller d-nummer: Opprett stiftelsen ved å utarbeide, datere og signere stiftelsesdokument og vedtekter. Vil hjelpe stiftelser. Ny stiftelseslov, som forventes å tre i kraft allerede senere i år, skaper utfordringer for mindre stiftelser. Det ønsker vi å gjøre noe med. En stiftelse kan være en alminnelig stiftelse eller en næringsdrivende stiftelse. Definisjoner av disse finner du i stiftelsesloven § 4. Som stiftelser regnes også selvstendige legater, institusjoner og fond som private har opprettet. Stiftelser skal ved opprettelsen ha en grunnkapital på minst 100 000,- kroner. Advokat Hening Brath Advokat / Partner M.N.A Advokatfirmaet KPU DA Postboks 447 Sentrum 0104 Oslo Stiftelsesloven gjelder for begge typer stiftelser, men for næringsdrivende stiftelser har loven enkelte særregler. Stiftelsene står under tilsyn av Stiftelsestilsynet . Det er i utgangspunktet Stif...