Motstand og forkynnelse E-bok


Motstand og forkynnelse - Egil Morland pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-06-02
FORFATTER: Egil Morland
ISBN: 9788283140798
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,36

FORKLARING:

Hvordan taklet prestene i Den norske kirke de utfordringene de stod overfor under andre verdenskrig? Hva sa de i sine prekener, og hva kunne de si? Var det noe som forandret seg i forkynnelsen i disse årene? Gav prestene veiledning til menighetene? Ble konkrete forhold i politikk og samfunnsliv kommentert eller påtalt?Disse og mange andre spørsmål behandler Egil Morland i denne boka. Han tar særlig for seg prekenene til den kjente prost Henrik Aubert Seip (1880-1975) i Skien. Seip ble også kalt «Telemarks-bispen» og var en kjent motstandsmann. Var Seips prekener på linje med bekjennelsesdokumentet Kirkens Grunn, som ble lest opp i de fleste kirker påskedag 1942? Quisling opprettet også et Skien bispedømme i 1942. Det førte mange utfordringer og spennende tider med seg! Om lag 25 % av prestene i Den norske kirke ble enten avsatt, forvist, fengslet eller internert for kortere eller lengre tid. Tre av dem måtte også bøte med sitt liv.

...rl eller cmd for å velge flere kompetansefelt) Elektrisk resistans eller elektrisk motstand er et fysisk fenomen som uttrykker at det koster energi å transportere elektriske ladninger ... PDF FORKYNNELSE I STRAFFESAKER - Universitetet i oslo ... .Tallverdien for resistansen i en leder er definert som forholdet mellom den elektriske spenningen, målt i Volt, som ligger over lederen og den elektriske strømmen, målt i Ampere, som går gjennom den.Denne tallverdien er høyere jo mer energi det koster ... Pinsebevegelsen i Norge er en kristen bevegelse. Den utgjør ikke én organisert enhet, men består av et fellesskap av 340 selvstendige menigheter (). Norsk pinsebevegelse driver h ... Forfatter Egil Morland. Bøker, lydbøker, biografi og ... ... ... Pinsebevegelsen i Norge er en kristen bevegelse. Den utgjør ikke én organisert enhet, men består av et fellesskap av 340 selvstendige menigheter (). Norsk pinsebevegelse driver humanitært arbeid, skoler og misjon i omtrent 30 land.. Pinsebevegelsen følger en bibeltro, konservativ kristen lære. Troende dåp og åndsdåp (dåp i Den hellige ånd) er kjennetegn på pinsebevegelsen, og dette ... Forkynnelse. Ett argument er at gudstjenester er forkynnende,­ og forkynnelse hører ikke hjemme­ i skolen. Rett nok skal undervisning i faget kristendom, religion, livssyn og etikk ikke være forkynnende, ifølge opplæringsloven paragraf 2-4. (forkynnelse av dommer og enkelte justeringer i to-instansreglene mv.), er det vedtatt nye regler om forkynning av dom i straffesaker. Det vises her spesielt til ny § 159 a i domstolloven. Reglene er fleksible slik at retten fritt kan velge den forkynningsmåte som passer best i den enkelte sak. Men så skjer altså det utrolige: Den kristne forsamlingen bukker ikke under på grunn av motstand og forfølgelse. Snarere tvert imot. Det kristne fellesskapet vokser ved Den Hellige Ånds kraft, både i styrke og i antall. Dette er pinsens budskap i en sum: Det handler om de fire F-ene! Og dette er pinsen utfordring: Lytt til forkynnelsen. Den velkjente gatepredikanten og rettsforfulgte pastoren David Lynn er et daglig syn på gatene i Canada. I motsetning til hva samfunnet rundt ham gjør, er pastor Lynn blant dem som tror på Bibelen som Guds ord. Forkynnelse av sannheten om at uomvendte mennesker går til helvete dersom ikke de vender om til Kristus, er noe som provoserer mange. Forkynnelse og motstand. Muhammed var overbevist om at beduinsamfunnets dager var over og at dommedagen stod for døren.... Hijra. Muhammed inngikk en avtale med byen Medina. Muhammed lovet å megle mellom lokale stridigheter. Dvs. at han ville forkynne Allahs budskap. ... Konfrontasjon med jødene - Påskevandringer og julegudstjenester tipper i praksis ofte over i forkynnelse, ... - Når jeg holder foredrag for ansatte i barnehager og lignende, opplever jeg sjelden motstand når jeg forklarer hvorfor det ikke kan være religiøs forkynnelse i institusjoner som drives av det offentlige....