Veiledning i en lærende organisasjon E-bok


Veiledning i en lærende organisasjon - Unn Stålsett pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2009-01-06
FORFATTER: Unn Stålsett
ISBN: 9788245008234
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,82

FORKLARING:

Veiledning i skolen er temaet i denne boken. Det eksisterer flere syn på veiledning og hva som kjennetegner en lærende organisasjon. Her presenterer Stålsett ulike retninger og teorier. Begreper som coaching, mentoring, supervisjon og veiledning drøftes, og forfatteren viser at etiske refleksjoner og synet på læring er fundamentalt i en veiledningsprosess. Boken gir også innblikk i en veiledningsprosess gjennom en veileders dagbok, vi følger en rektor som skal bygge opp en ny skole, og vi tar del i erfaringer fra prosjekter knyttet til individuell veiledning og i grupper av nyutdannede lærere. Bokens kjerne er hvorfor veiledning er viktig i utviklingen av en lærende organisasjon. Unn Stålsett arbeider ved Senter for seniorkompetanse ved Høgskolen i Oslo. I mange år var hun førsteamanuensis ved Avdeling for lærerutdanning. Stålsett har en omfattende bok- og artikkelproduksjon bak seg innenfor skoleutvikling, ledelse og veiledning. "Boken Veiledning i en lærende organisasjon av Unn Stålsett er en særdeles lærerik bok. Den er skrevet med innsikt og oversikt og med relevans for grunnutdanninger, videre- og etterutdanninger og for praktikere innen utdanningsfag, sosialfag og helsefag. Den anbefales på det varmeste". Helge Rønnestad

...anisasjoner og deres relevanse for en En barnehage som en lærende organisasjon, kjennetegnes ved at man tar i bruk nære og fjerne læringsformer ... Veiledning i en lærende organisasjon av Unn Stålsett ... ... . De nære læringsformene som vi undersøker i prosjektet, er simulatortrening og veiledning. 2009) har gjennomført en evaluering av dette arbeidet. I vår forskning under delprosjektet Kollegaveiledning som grunnlag for en lærende organisasjon har vi kunnet benytte de kvantitative data fra to kartlegginger, høsten 2006 og våren 2008, som er grunnlaget for evalueringen av LP-modellen. Tillit, veiledning og mål for læring og kunnskapsutvikling blir derfor helt sentralt. Det å utvikle en sterk læringskultur handler dermed om ... PDF Kollegaveiledning i en lærende organisasjon ... . Tillit, veiledning og mål for læring og kunnskapsutvikling blir derfor helt sentralt. Det å utvikle en sterk læringskultur handler dermed om (Filstad 2010): Et kontinuerlig fokus på ... En lærende organisasjon. Et mellommenneskelig perspektiv. Høyskoleforlaget. Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon ... En lærende organisasjon gir sine ansatte muligheter for læring, slik at det skapes positive resultater; innovasjon gjennom praktisk samarbeid. Dette er i overensstemmelse med den kunnskapstradisjon som utdanning og opplæring av hjelpeog sykepleiere står i. Hensikten med modulen er utvikling av en utvidet veilederkompetanse der studenten er i stand til å veilede avhengig og uavhengig av kontekst. Modul 2 vil i særlig grad gi fordypende kunnskap om temaene:, Veiledning i en lærende organisasjon, systemkunnskap, pedagogisk utviklingsarbeid, kultur og innovasjon samt profesjonskunnskap....