Det revolusjonære spørsmål ; Pariserkommunen : en dristig negasjon av staten E-bok


Det revolusjonære spørsmål ; Pariserkommunen : en dristig negasjon av staten - Mikhail Bakunin pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-06-01
FORFATTER: Mikhail Bakunin
ISBN: 9788277800462
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,94

FORKLARING:

Bakunin gir her en sammenhengende historisk-filosofisk-politisk framstilling av sine frihetlige, føderalistiske og ateistiske ideer som han samlet til et helhetlig anarkistisk system.

...ilepæler: 1848, det Kommunistiske manifest, som formulert av Marx og Engels slår fast proletariatets grunnlag og program; 1871, Pariserkommunen, hvor proletariatet for første gang erobrer makten; 1905, den russiske revolusjonens generalprøve; 1917, Oktoberrevolusjonens seier i Russland, der klassen etablerte proletariatets diktatur og åpnet en ny æra ... Hva er Marxisme? ... ... I en annen del av verdensbildet finner vi kommuniststatene, hvis påstand om at de selv er "sosialistiske" er basert på en negasjon: avskaffelsen av det kapitalistiske systemet med privat profitt, og det faktum at den herskende klassen ikke består av private eiendomsbesittere. Det følgende er en tale holdt av PKPs formann Gonzalo på et møte i august 1991 i forbindelse med PKPs korrigeringskampanje, publisert i tidsskriftet A World to Win nr. 19/1993, her oversatt til norsk av aktivister i Tjen Folket Media.Dokumentet som omtales, Valg, nei!Folkekrig, ja!, kan man lese her, men vi vet ikke om oversettelsen er korrekt og offis ... Det revolusjonære spørsmål ; Pariserkommunen : en dristig ... ... . Det følgende er en tale holdt av PKPs formann Gonzalo på et møte i august 1991 i forbindelse med PKPs korrigeringskampanje, publisert i tidsskriftet A World to Win nr. 19/1993, her oversatt til norsk av aktivister i Tjen Folket Media.Dokumentet som omtales, Valg, nei!Folkekrig, ja!, kan man lese her, men vi vet ikke om oversettelsen er korrekt og offisiell. I stedet for å forkaste sosialismens muligheter på grunnlag av gårsdagens sosialistiske løsninger, burde vi drøfte hva slags sosialistiske svar det må gis på grunnlag av dagens kapitalistiske kriser, sier Pål Steigan som følger Tore Sivertsen innlegg i Klassekampen i sommer.. Tore Sivertsen reist en meget viktig debatt, nemlig debatten om hvilke lærdommer vi skal trekke av ... Hegels syn på ting var som "En utvikling der stadiene som allerede har vært, tilsynelatende gjentas, men de gjentas annerledes, i en høyere form (negasjon av negasjonen), en utvikling, så å si, i spiraler, ikke i en rett linje; en utvikling ved sprang, katastrofer og revolusjoner; av brudd i kontinuiteten, omdannelser av kvantitet til kvalitet; indre impulser av utvikling, motsetninger og ... Av den franske revolusjonen. Viktigste milepæler og historisk betydning - kvinner nettstedet Femme dag _Dette viktige verket av Stalin har vært ei lærebok i marxismen-leninismen for millioner av kommunister og revolusjonære over hele verden, og nå presenterer Tjen folket det for første gang i digitalisert form på norsk. Før forlaget Oktober ga det ut på nytt i boka «Spørsmål i leninismen - artikler og taler i utvalg 1924-1939» i 1976, var den nesten umulig å få tak i. Men ... Artikkelen undersøker hvordan Jens Arup Seip (1905-1992) etablerte en ny forståelse av det nittende århundrets norske historie i lys av det tjuende århundrets erfaringer. Ved å dekonstruere en virksom historiografisk «venstretradisjon» med røtter tilbake til Sars, åpnet Seip for å rekonstruere perioden fra det han selv definerte som et genuint moderne erkjennelsesstandpunkt. av en reallokering av en substansiell andel av industribasen. til de rike landene til billig-arbeid lokaliseringer i uland. Opprinnelig ble billig-arbeid-eksport-økonomi lansert i. 34. Sørøst Asia i slutten av 1960-årene og begrenset til noen. arbeidsintensive industrier i eksport-enklaver. De neste tiårene. økte denne type eksport ... Stemninga på den veldige plassen, paraden med alle de revolusjonære parolene sammen med enorme modeller av maiskolber og kålhuer som skulle symbolisere enda en "rekordhøst", nærheten til den største revolusjonære lederen i vår tid, den enorme presisjonen som gjorde det mulig å samle en eller to millioner mennesker i Beijing sentrum og avvikle et demonstrasjonstog med over en halv ... Denne følelsen ble forsterket av den intellektuelle arbeidsløsheten som var utbredt i disse landene. Den allmenne økonomiske tilbakeliggenheten gjorde at det eneste håpet for de fleste studentene var en jobb i staten, men det var langt fra nok av disse til at det kunne gå rundt.120 . De intellektuelles åndelige liv var også i krise. Eller hent pdf-versjon - Universitetet i Oslo Kva er kommunisme - tekstar frå Marx - samla av Terje Valen . Manifestet om kommunisme . Dei mest kjende definisjonane av kommunisme er frå Det kommunistiske partis manifest: (Alle sitat er tatt frå Karl Marx, Friedrich Engels; Det kommunistiske manifest, omsett av Morten Falck og gjeve ut av tidsskriftet Røde Fane i 1998, til 150-årsjubileet for skriftet.) Og det politiske styret på vegne av arbeiderklassen ville bli utøvet av en diktatorisk, revolusjonære sentralmakt støttet av det terroristiske diktaturet til revolusjonære klubber. Det var slik Blanquistene forestilte seg det, og det var slik det ble framstilt i "Det kommunistiske manifestet" og andre skrifter av Marx og Engels fra denne tida. Det er en kamp for at staten skal ta kostnadene ved veiutbygging og således en kamp for å føre et kommunistisk element inn i transportpolitikken. ... , studiar og utvikling av revolusjonær teori. ... Slik som vi bit for bit utvik...