Makt og fortrøstning E-bok


Makt og fortrøstning - Knut Wollebæk pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-05-11
FORFATTER: Knut Wollebæk
ISBN: 9788230014431
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 7,18

FORKLARING:

Boka har to deler: Del 1 handler om hvordan ledelse er utviklet i det norske samfunn fra førmiddelalder til nyere tid. Del 2 handler om ledelse og lederutvikling som fag og hvordan dette har utviklet seg, hovedsakelig fra 1930-tallet til i dag. Boka beskriver historiske, politiske og andre forhold som har dannet rammebetingelser for ledelse og lederutvikling i Norge, og gir på denne måten innblikk i de lange linjer og sentrale trekk ved utviklingen av det vi kaller den norske modellen. Historieløshet hos ledere kan medføre hodeløshet. Uten kunnskap om fortiden forstår man knapt nåtid og fremtid, og man blir lett offer for tilfeldige moter og strømdrag, til skade for en selv og andre. Denne boka gir deg perspektiv og bakgrunnskunnskap du trenger for å kunne forholde deg til ledelse og lederutvikling i Norge. Hvorfor er et historisk perspektiv på ledelse og lederutvikling nødvendig? 1) Det er urasjonelt å finne opp kruttet på nytt. 2) Det er urasjonelt å gjøre de samme feilene på nytt. 3) Det er nødvendig å ha en bakgrunn for å kunne reflektere over hendelser og strømninger i sin egen tid. 4) Det gir stødighet å vite hva man kommer av, i et økende samkvem med andre mennesker og kulturer. 5) Det er viktig å kunne drøfte sin egen bakgrunns styrker og svakheter, muligheter og begrensninger. 6) Ledelse er så mye mer enn bestemte oppskrifter, metoder, ferdigheter og kunnskaper. Ledelse er verdier, holdninger, handlinger og hendelser som utvikles og utspiller seg i historiske kontekster og må forstås som kultur-fenomen minst like mye som fag eller profesjon. 7) Historieløshet gjør en lett til offer for tilfeldige impulser og idèstrømninger og dermed kan man som leder bli avstumpet, uforutsigbar og faktisk farlig for seg selv og andre.

...derutvikling som fag og hvordan dette har utviklet seg, hovedsakelig fra 1930-tallet til i dag ... Politikk og makt - versjon 2: ... . Makt og fortrøstning: Norsk lederutvikling i historisk perspektiv: ISBN 978-82-300-1443-1: Knut Wollebæk : Boka har to deler: Del 1 handler om hvordan ledelse er utviklet i det norske samfunn fra førmiddelalder til nyere tid. Boka har to deler: Del 1 handler om hvordan ledelse er utviklet i det norske samfunn fra førmiddelalder til nyere tid. Del 2 handler om ledelse og lederutvikling som fag og hvordan dette har utviklet seg, hoveds ... Makt og fortrøstning - norsk lederutvikling i historisk ... ... . Del 2 handler om ledelse og lederutvikling som fag og hvordan dette har utviklet seg, hovedsakelig fra 1930-tallet til i dag. Boka beskriver historiske, politiske og andre forhold som har dannet rammebetingelser for ledelse og lederutvikling i Norge, og gir på denne måten ... Yrke: Organisasjons- og lederrådgiver, forfatter og foredragsholder Utdannelse: Bedriftsøkonom kand. med tilleggsutdanning i HR og pedagogikk Bosted: Bærum Aktuell med boken: Makt og fortrøstning. Norsk lederutvikling i historisk perspektiv Forlag: Kolofon Antall sider: 365 Makt i det internasjonale samfunnet. Makt kan defineres som evnen til å nå de målene man setter seg, om det så er mot andres interesser og vilje. Men makt er et begrep som kan ha forskjellige definisjoner i ulike sammenhenger. I det internasjonale samfunnet handler makt om hvilke muligheter en stat eller organisasjon har til å få gjennom sine ønsker og behov. En enkel beskrivelse av makt er gitt av statsviteren Robert A. Dahl (1915-2014): «A har makt over B i den grad A får B til å gjøre noe han/hun ellers ikke ville gjort.» Her betegner A og B aktører som kan være individer, grupper, organisasjoner eller stater. En klassisk og mer presis, men også mer omstendelig definisjon ble formulert av sosiologen Max Weber (1864-1920): «Makt ... I et fengsel har innsatte og ansatte ulik makt pga. av rammevilkårene for dem. En kommunikasjon mellom d...