Kirkens tro E-bok


Kirkens tro - John Willem Gran pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-11-25
FORFATTER: John Willem Gran
ISBN: 9788270242344
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,98

FORKLARING:

John Willem Gran, kulturpersonligheten og cisterciensermunken som ble katolsk biskop av Oslo (1964-1983), innledet som pensjonist et studium av Kirkens første konsiler, de eneste som er godkjente som økumeniske av både Den katolske og Den ortodokse kirke, samt av trossamfunnene oppstått i kjølvannet av reformasjonen. Fokuset i denne boken er de seks første av disse konsilene, siden de eier en felles rød tråd: trosbekjennelsene, med det nikensk-konstantinopolitanske credo som utviklingens alfa og omega. Boken er ment som en tilnærmet popularisering av et seriøst kirkehistorisk emne, og ikke myntet på eksperter. Posthum utgivelse med forord av biskop Bernt Eidsvig.

... tre ansatte og vaktrom er i Trondheim sentrum ... Kirkens tro - historien om trosbekjennelsens tilblivelse ... ... . IV Om foreldrenes og kirkens rett og plikt i barneopdragelsen. Vi erklærer: Hver kristen far og mor har plikt og rett til å oppdra sine barn i kirkens tro til et kristent liv. Guds ord sier: "Du skal elske Herren, din Gud, av alt ditt hjerte og all din sjel og all din makt. Den første som ble utgitt var Brynjar Haraldsø: "Kirkens tro". Senere er det blitt flere utgivelser. I 1986 ble det opprettet en egen personalnem ... Den katolske kirke - Wikipedia ... . I 1986 ble det opprettet en egen personalnemnd , som skulle ha som oppgave å hjelpe og støtte medlemmer når disse fikk vanskeligheter fordi de kjempet for å forkynne og bære frem Guds Ord i samsvar med vår kirkes bekjennelse. Kirkens tro Som kristne kan vi ikke ha hver vår variant av troen. Gjennom sju økumeniske kirkemøter har kirken kommet fram til et felles uttrykk for sann kristen tro. «Hva er sannhet?» spurte Pilatus da han forhørte Jesus. For den kristne kirke er det viktig å vite hva som er sann, kristen tro. John Willem Gran. FORORD - av biskop Bernt Eidsvig Det er Kirken. Det er Kirkens tro. Å være kristen er ikke et enkeltmannsforetak. Kristen tro er nemlig ikke noe du kan finne opp selv. Apostlenes tro - den overleverte, kristne, apostoliske tro - kan du bare ta imot. Å være kristen er å være døpt og adoptert inn i en stor familie. Inn i Guds folk. Vi tror sammen. Kristen tro er redusert til moral. Vi må ikke omvende oss, og trenger ikke hjelp til å leve et hellig liv, enda det er det Jesus forkynte. En representant for den nye troen, for øvrig prost, sa på et offentlig møte forleden at kirkens oppgave er «å gi folk aksept for det livet de lever»....