Studiet av offentlig politikk E-bok


Studiet av offentlig politikk - Janne Kjellberg, Marit Reitan pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Janne Kjellberg, Marit Reitan
ISBN: 9788251832229
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,44

FORKLARING:

Boka gir en innføring i grunnbegreper og presenterer tilnærmingsmåter til studiet av offentlig politikk. Forfatterne drøfter veksten i offentlige finanser, utviklingen av politikkens innhold, forholdet mellom offentlig politikk, interesseformidling, offentlige beslutningstakere og andre brukere. For studenter ved universitet og høgskoler, kursvirksomhet i offentlig regi, samt politikere og ansatte i forvaltningen. Med litteraturliste og stikkordregister.

...erprogram i sammenliknende politikk ved UiB ... Public Administration - Nord universitet ... . Studiet vil kunne gi opptak til flere samfunnsvitenskapelige ... Studiet gir deg kunnskap og kompetanse til å påta deg lederoppgaver og andre selvstendige stillinger i offentlig, frivillig og privat sektor. Du får grunnleggende kompetanse til å arbeide med omstillingsarbeid i arbeidslivet. Kjøp Studiet av offentlig politikk fra Bokklubber Boka gir en innføring i grunnbegreper og presenterer tilnærmingsmåter til studiet av offentlig politikk. Forfatterne drøfter veksten i offentlige ... Offentlig politikk og administrasjon - Studieemner - UiS ... . Forfatterne drøfter veksten i offentlige finanser, utviklingen av politikkens innhold, forholdet mellom offentlig politikk, interesseformidling, offentlige beslutningstakere og andre brukere. Boka gir en innføring i grunnbegreper og presenterer tilnærmingsmåter til studiet av offentlig politikk. Forfatterne drøfter veksten i offentlige finanser, utviklingen av politikkens innhold, forholdet mellom offentlig politikk, interesseformidling, offentlige beslutningstakere og andre brukere. For studenter ved universitet og høgskoler, kursvirksomhet i offentlig regi, samt politikere ... Statsvitenskap (gresk: politologi) er det systematiske studiet av politikk, myndighet, stat og analyse av politiske systemers virkemåte; politikkens aktiviteter, politisk tenkning og politisk oppførsel. Faget er opptatt av hvorfor og hvordan samfunnet organiseres på en bestemt måte og hvordan organiseringen påvirker befolkningens politiske atferd. Lurer du på hva politikk er? Og hva som egentlig skjer i politikk og forvaltning på lokalt, nasjonalt og globalt nivå? Da er statsvitenskap studiet for deg. I årsstudiet vil du blant annet få et innblikk i hva lokaldemokratiet innebærer, FNs rolle i internasjonale relasjoner og EUs innvirkning på norsk offentlig politikk. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Master i offentlig ledelse og styring (MPA) er rettet mot deg som har, eller er på vei mot, en ledende stilling i offentlig sektor. Studiet tar utgangspunkt i at offentlig forvaltning og ledelse skjer innenfor komplekse velferdssamfunn, hvor ledere må forstå omverdenens krav til godt lederskap, samt hvilket handlingsrom og hvilke styringsbetingelser som gjelder i offentlig sektor. Årsstudiet i samanliknande politikk er eit eittårig studium som omfattar 60 studiepoeng fordelt på to semestre.. Samanliknande politikk er eit spesialisert statsvitskapleg fag, og utgjer det systematiske studiet av politiske institusjonar, organisasjonar, prosesser og åtferd på lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. arrow_back Tilbake til trefflisten Tilbake til trefflisten Studiet gir kompetanse i migrasjonsforvaltning og kunnskap om forskjellige strategier i integreringsarbeidet. ... Du lærer om samordning av tjenester og får kunnskap om internasjonale forhold knyttet til migrasjon og integrasjon. ... Integrering av innvandrere er et område som går på tvers av vanlige sektorinndelinger i offentlig politikk. Samanliknande politikk er ei av greinene i statsvitskap. Medan statsvitskapsstudiet generelt kan omfatte alle dei fire faggreinene samanliknande politikk, internasjonal politikk, politisk teori og offentleg politikk og administrasjon, konsentrerer masterstudiet i samanliknande politikk seg om denne eine retninga der samanlikningar på tvers av politiske system og endringar over tid står sentralt....