Frå undersått til medborgar E-bok


Frå undersått til medborgar - Knut Dørum pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2016-01-15
FORFATTER: Knut Dørum
ISBN: 9788252184624
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,9

FORKLARING:

I perioden frå 1660 til 1884 gjekk styreforma i Noreg frå einevelde til aukande grad av folkestyre. Hendingane i 1814 bidrog sjølvsagt til dette, men kor viktig var eigentleg 1814 i utviklinga av det folkestyret som blei knesett med parlamentarismen i 1884? Var det element av folkeleg politisk medverknad også i einevaldstida? Og blei autoritære trekka vidareførte også etter 1814? I denne boka gir Knut Dørum eit oversyn over endringar i styreform og politisk kultur i tidsrommet 1660 til 1884, der endringane knytte til året 1814 er sentrale. Når det gjeld folkeleg politisk kultur og demokratisering, har mykje ny kunnskap komme fram i samband med fleire større forskingsprosjekt på 1814 og demokrati. Samla sett har ein i desse forskingsprosjekta fått fram ei større breidde og variasjon i den folkelege politiske kulturen enn tidlegare antatt, og då særleg for tida før 1814. Slik blir denne boka også ei oppsummering av den nyaste forskinga på dette feltet.

...l medborgar styreform og politisk kultur i Noreg 1660 til 1884 ... Norsk medborgerpanel | Universitetet i Bergen ... . Dørum, Knut. Heftet / 2016 / Nynorsk 9788252184624. 339,-295,-Nasjonens antiborgere. Nasjonens antiborgere forestillinger om religiøse minoriteter som samfunnsfiender i Norge, ca. 1814-1964. Ulvund, Frode. Heftet / 2017 ... Pasienter fra EU/EØS og Sveits har krav på helsehjelp som blir nødvendig under oppholdet i Norge. De må dokumentere sin rettighet ved å vise frem Europeisk helsetrygdkort. Helsetrygdkortet gir rett til dekning av nødvendig medisins ... Frå undersått til medborgar by Det Norske Samlaget - Issuu ... . Helsetrygdkortet gir rett til dekning av nødvendig medisinsk behandling ved sykehus og/eller hos behandler som er tilknyttet det offentlige helsevesenet. Afgrænsninger. Begreberne borger og medborger er på samme tid synonymer, fordi de omfatter samme gruppe af mennesker og forskellige, fordi de handler om forskellige indfaldsvinkler til borgerskab/medborgerskab. I nationalstaten er medborgerskabets to forudsætninger: det kulturelle og etniske fællesskab, ethnos, samt det politiske fællesskab, demos relativt homogene og komplementære ......