NAV ved et veiskille E-bok


NAV ved et veiskille -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2011-01-20
FORFATTER:
ISBN: 9788205398801
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,66

FORKLARING:

Har NAV-reformen vært et politisk feilskjær? Har reformen skapt samordnet bistand til brukerne og fått flere i arbeid?Forfatterne viser at NAV-kontorene er kommet kort i dette arbeidet, og de reiser spørsmål ved om de organisatoriske grepene NAV har gjort legger til rette for at oppgavene overfor brukerne løses på bedre måter. De hevder at fokuset må rettes mot hva som kan gjøre førstelinjen bedre egnet til å jobbe helhetlig med brukerne, og mener at 2011 representerer et veiskille for reformen.Boken er viktig for nåværende og framtidige ledere og medarbeidere i NAV. Den viser det potensialet som er skapt for helhetlig og målrettet innsats for de med behov for bistand rettet mot arbeid og aktivitet.

... hovedutvalg oppvekst og kultur tirsdag. Newtonrommet har en 80 prosent lærerstilling og tilbyr undervisning for i både barne- og ungdomstrinnet ... tankesmien agenda notat om norsk bistand ved et veiskille ... . Varslingsprinsippet ved et veiskille? Tekst og foto: Mette Møllerop. Når både varslere og fagfolk som jobber med varslingsproblematikk advarer folk mot å varsle, bør det gå kaldt nedover ryggen på både myndigheter og politikere. Sv: Forsvarspolitikken ved et veiskille Det har vært landsmøte i Arbeiderpartiet, det har vært litt vanskelig å unngå i min Facebook feed. Men nå har jeg da deltatt der selv noen ganger, var vara denne gangen, men ikke nok forfall til å få møte selv. Uansett, det kan vel interes ... NAV ved et veiskille - organisasjonsendring som ... ... . Men nå har jeg da deltatt der selv noen ganger, var vara denne gangen, men ikke nok forfall til å få møte selv. Uansett, det kan vel interessere forumet hva landsmøtet vedtok om Forsvaret. Evig eies kun det teipte... TV-30 Ved et veiskille. Tilbake til episodelisten TV-30 Veiskille. Jeg har arbeidet med å utbre og utvikle praksiskonsulentordningen siden 1995 og mener at vi er ved et veiskille i utvikling og drift av ordningen. Min erfaring er at sykehusene i større grad enn før krever eierskap til ordningen. Den som «eier», vil definere arbeidsoppgavene. Vi finner nå en økt klimaskepsis i det norske ordførerkollegiet. Parallelt med dette finner vi imidlertid at det lokale klimaarbeidet har blitt sterkere institusjonalisert i kommunene. Vi ser altså to motstridende tendenser: Det er rimelig å tro at en før eller senere vil komme til et veikryss der enten klimaskepsisen vil falle, eller satsingen på klimatiltak vil avta....