Straffeloven 1902 (opphevet) (almindelig borgerlig straffelov) av 22. mai 1902 nr. 10 E-bok


Straffeloven 1902 (opphevet) (almindelig borgerlig straffelov) av 22. mai 1902 nr. 10 -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-11-26
FORFATTER:
ISBN: 9788202514075
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,30

FORKLARING:

Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015.

...felov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 (opphevet) ; Lov om straff (straffeloven) av 20 ... PDF Rettighetstap etter straffeloven § 29 ... . mai 2005 nr. 28 : med endringer, sist ved lov av 21. juni 2017 nr. 90 (i kraft 1. juli 2017) ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endrin Straffeloven (Almindelig borgerlig straffelov) - med endringer, sist ved lov av 19. juni 2015 nr. 65 (i kraft 1. oktober 2015) NB! Straffeloven av 1902 er opphevet, men den gjelder for alle lovbrudd begått før 01.10.2015. Lovspeil mellom straffeloven av 1902 og 2005 i Norge. Lovspeilet er en sammenlign ... Almindelig borgerlig Straffelov - Wikipedia ... .10.2015. Lovspeil mellom straffeloven av 1902 og 2005 i Norge. Lovspeilet er en sammenligning av de norske lovene almindelig borgerlig straffelov av 22. mai 1902 nr. 10 og lov om straff av 20. mai 2005 nr. 28.Listen speiler paragrafene i straffeloven av 1902 og 2005. Kjøp 'Straffeloven 1902, almindelig borgerlig straffelov 22 mai 1902 nr. 10, lov 22 mai 1902 nr.11 om den almindelige borgerlige Straffelovs Ikrafttræden, sist endret ved lov 4 august 1995 nr.53, sist endret ved lov 9 januar 2015 nr. 1' fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Spiral | 9788245083637 INNHOLD. Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven). Første Del. Almindelige Bestemmelser. Indledende Bestemmelser. § 1. Denne Lovs første Del finder, forsaavidt intet mods Almindelig borgerlig Straffelov (Straffeloven) av 1902 (Opphevet) Det er ingen sider som bruker denne filen. Fil:Straffeloven-1902-Opphevet-lov-1902-05-22-10.pdf Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78. Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85. Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen. Straffeloven (Almindelig borgerlig Straffelov, lov 22. mai 1902, i kraft 1. januar 1905, ofte forkorta strl.) er ei norsk lov som inneheld dei mest sentrale reglane om straff.. Straffelova avløyste kriminallova av 1842. Lova består av tre delar, første del omhandlar generelle reglar som er eins for alle lovbrot, andre del brotsverk (bokmål: forbrytelse), tredje del misferder (bokmål ... Den tidligere Straffeloven av 1902 het Almindelig borgerlig Straffelov og ble vedtatt 22. mai 1902 og trådte i kraft 1. januar 1905. Straffeloven av 1902 består av tre deler, første del omhandler generelle bestemmelser som er felles for alle lovbrudd, andre del forbrytelser, tredje del forseelser. Almindelig borgerlig straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr. 10 ; Lov om straff (Straffeloven) av 20. mai 2005 nr. 28 : kun kapittel 16 er tatt med, de andre delene av loven er ennå ikke trådt i kraft ; Lov om rettergangsmåten i straffesaker (straffeprosessloven) av 22. mai 1981 nr. 25 : med endringer, sist ved lov av 11. mai 2012 nr. 26 ; Forskrift om ordningen av påtalemyndigheten ... tilfeller hvor det er et sentralt poeng å få frem at jeg snakker om lovens alternativ nr 1 i motsetning til et av lovens øvrige alternativer. 1 Almindelig borgerlig Straffelov (straffeloven) av 22. mai 1902 nr 10 1 STRAFFELOVEN AV 1902 § 29 ... 1 Lov 22.05.1902 nr. 10 Almindelig borgerlig Straffelov (S...