Reformer og lederskap E-bok


Reformer og lederskap - Tom Christensen, Per Lægreid pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-26
FORFATTER: Tom Christensen, Per Lægreid
ISBN: 9788215003160
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 12,44

FORKLARING:

Bokas hovedfokus er på politiske og administrative lederroller i den utøvende makt- og hvordan disse påvirkes og endres gjennom bevisste reformforsøk knyttet til reformbølgen New Publish Management, som har preget mange land de siste to tiår. Fokus rettes bl.a. mot moderniserings- og fornyelsesprogrammer, mål- og resultatstyring, lønns- og budsjettreformer, tilsynsorganer og fristilling av statlige myndigheter. Vilkårene for politisk styring, arbeidet i regjeringskollegiet og forholdet mellom politiske og administrative lederroller står sentralt. Relasjonene mellom regjeringsapparat og Stortinget, massemedia, interesseorganisasjoner og EU behandles særskilt. Har litteraturliste, emne- og navneregister.

...pningen (av samfunnet) de siste 40 åra har vist oss at det kinesiske kommunistpartiets lederskap er den fundamentale egenskap ved sosialismen med kinesisk karakter ... Når sykehus blir butikk - effekter på styring, profesjoner ... ... . Ønsker du å kombinere jobb og utdanning og bygge opp et flerfaglig nettverk? Masterstudiet i styring og ledelse gir deg innsikt i aktuelle utfordringer for dagens ledere, og styrker karrieremulighetene for deg som vil jobbe i en offentlig virksomhet, eller innen organisasjons- og næringsliv som samarbeider med offentlig sektor. Nord-professor Jan Ole Vanebo er aktuell med en ny bok om ledelse. En bok han selv kaller, et veikart til ledelseslisens. «I kryssilden mellom politikk, brukerre ... Reformer og lederskap av Tom Christensen (Heftet ... ... . Nord-professor Jan Ole Vanebo er aktuell med en ny bok om ledelse. En bok han selv kaller, et veikart til ledelseslisens. «I kryssilden mellom politikk, brukerrettigheter, lovverk, reformer og krav til effektiv ressursbruk stilles det stadig nye krav til ledelse og styring i offentlig sektor. Prinsipper og strategier for implementering I Stortingsmelding nr. 30, "Kultur for læring", ... krav om iverksettelse av nye reformer, direktiver og ikke minst politiske visjoner. Det kan være nye ... 2005; Mihalic et al 2004). Lederskap viser seg gjennom prioriteringer, ressursbruk, timeplaner og sosial støtte. Godt lederskap defineres her som en gjensidig oppfattelse av at kvaliteten på kommunikasjonen mellom leder og medarbeider er god, og at leder skaper indre motivasjon hos de ansatte. For å belyse problemstillingen er det utarbeidet tre forskningsspørsmål som igjen vil danne grunnlag for vår drøfting og konklusjon. Reformer og lederskap. Lægreid, Per. 2002. New Public Management in Comparative Perspective. Lægreid, ... administrative reformer, forvaltningspolitikk og institusjonell endring, i norsk, nordisk og europeisk perspektiv. Han har videre vært opptatt av problemstillinger knyttet til flernivåstyring, ... Reformer, makt og styring. Oslo: Gyldendal Akademisk. (43 s.). Strand, Torodd (2006) Ledelse, organisasjon og kultur. Bergen: Fagbokforlaget.(kap.10) (35 s) Tucker, Robert C. (1987/1995) Politics as Leadership. Columbia: University of Missouri Press. (157 s) I alt 729 s. Anbefalt lesning: Mouritzen, Poul Erik og James H. Svara (2002) Leadership ... Gotvassli skriver, finnes det et uklart syn på lederskap og uklar rollefordeling i barnehagesektoren. For styrer i barnehagen kan det være vanskelig å kombinere rolle som kollegaleder og administrator. Ifølge Gotvassli har styrer i barnehagen ofte lav lederidentitet Reformer og lederskap. Tom Christensen og Per Lægreid. Legg i ønskeliste. Forvaltning og politikk. Tom Christensen, Morten Egeberg, Helge O. Larsen, Per Lægreid og Paul G. Roness. Legg i ønskeliste. Organisasjonsteori for offentlig sektor. Tom Christensen, Per Lægreid, Paul G. Roness og Kjell Arne Røvik. I undersøkelsen og i boka til T. Christensen og P. Lægreid (2002) "Reformer og Lederskap" tar de for seg toppledere som statsråder i Bondeviks første regjering, departementsråder og et utvalg etatsledere og ledere i statlige selskaper. Overordnet fokus er hvordan rolleutformingen og rolleatferden påvirkes av moderne...