Nytt i ny straffelov E-bok


Nytt i ny straffelov - Magnus Matningsdal pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-02-13
FORFATTER: Magnus Matningsdal
ISBN: 9788215023939
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 3,25

FORKLARING:

Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den nye loven, lovgivers signaler med hensyn til straffenivå, de viktigste materielle endringene, skadefølgeprinsippet som utgjør det grunnleggende prinsippet for kriminalisering og virkningstidspunktet for den nye loven. I del II og del III sammenlignes henholdsvis de alminnelige bestemmelsene og de spesielle straffebudene i de to lovene. Boken inneholder også et lovspeil.Magnus Matningsdal har vært dommer i Høyesterett siden 1997. Han var fra 1987 til 1989 professor i strafferett og prosess ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har deretter fram til det siste forelest i disse fagene samme sted. Denne utgivelsen er også tilgjengelig i digital versjon på juridika.no.

...e materielle endringene ... 13. mars 2015 kl ... Lov om straff - Wikipedia ... . 11:05 Ny straffelov skal tre i kraft. Regjeringen legger fredag fram forslag om at den nye straffeloven skal tre i kraft. Loven ble vedtatt i 2005, men er forsinket på grunn av ... Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den nye ... Ny straffelov trer i kraft 1. oktober 2015 - Lovdata ... .Bokens del I omhandler arbeidet med den nye loven, lovgivers signaler med hensyn til straffenivå, de viktigste materielle endringene, skadefølgeprinsippet som utgjør det ... Ny straffelov gir strengere strafferammer for vold i nære relasjoner og et sterkere vern mot overgrep mot barn. Den nye straffeloven ble egentlig vedtatt i 2005. Politiet har måttet oppdatere datasystemene sine, noe som gjorde at den nye straffeloven først ble en del av norsk lov 1. oktober 2015. Ny straffelov: Nå kan du havne i fengsel om du nekter å forlate middagsselskapet. Torsdag trer den nye straffeloven i kraft, og fra i morgen av kan du få inntil to års fengsel for å bli ... Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den nye loven, lovgivers signaler med hensyn til straffenivå, de viktigste materielle endringene, skadefølgeprinsippet som utgjør det ... Kjøp Nytt i ny straffelov fra Norske serier Den 20. mai 2005 ble det vedtatt ny straffelov som erstatter Almindelig borgerlig Straffelov fra 1902. «Nytt i ny straffelov» gir en oversikt over de endringene som er foretatt i forhold til straffeloven fra 1902.Bokens del I omhandler arbeidet med den nye loven, lovgivers signaler med hensyn til straffenivå, de viktigste materielle endringene ... Straffeloven (Almindelig borgerlig Straffelov, lov 22. mai 1902, i kraft 1. januar 1905, ofte forkorta strl.) er ei norsk lov som inneheld dei mest sentrale reglane om straff.. Straffelova avløyste kriminallova av 1842. Lova består av tre delar, første del omhandlar generelle reglar som er eins for alle lovbrot, andre del brotsverk (bokmål: forbrytelse), tredje del misferder (bokmål ... Behovet for nye datasystemer før en ny straffelov kan gjelde, har vært spilt inn for Justisdepartementet i flere år, men det er først nå det gjøres noe med det. Ny straffelov — Straffelovkommisjonens delutredning VII Oppnevnt ved kongelig resolusjon 26. september 1980. Utredningen ble avgitt til Justis- og politidepartementet 4. mars 2002. Les dokumentet Last ned dokument. Dokumentet i PDF format (13,5 MB) Dokumentet i EPUB format (814,2 kB ... Dersom ny straffelov hadde trådt i kraft før 22.juli i fjor, kunne straffen altså blitt enda strengere. Aps justistalsmann Jan Bøhler, åpner nå for å fremskynde deler av den nye loven, uten ......