Sykdom og politisk lederskapz E-bok


Sykdom og politisk lederskapz - Einar Kringlen pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2014-11-18
FORFATTER: Einar Kringlen
ISBN: 9788279902362
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 10,51

FORKLARING:

Var Vidkun Quisling psykotisk? Med Sykdom, galskap og politisk lederskap bringer professor i psykiatri Einar Kringlen leseren i møte med det siste hundreårs store politiske lederskikkelser, ledere som ofte møtte sine største utfordringer i kombinasjon med alvorlig sykdom. Eksempel vis fikk President Woodrow Wilson et alvorlig hjerneslag under Versailles-forhandlingene etter første verdenskrig og lot dermed George Clemen ceau få dominere - noe som fikk skjebnesvangert resultater sett i ettertid. President Franklin D Roosevelt svake tilstand under Jalta-forhandlingene er et annet eksempel på hvordan sykdom hos et statsoverhode leder til alvorlige politiske konsekvenser. Ville Europa blitt delt om den amerikanske presidenten hadde vært ved god helse? Josef Stalin og Adolf Hitler var ansvarlige for millioner av uskyldige døde. Var deres handlinger uttrykk for galskap? Mao Tse-tung og Pol Pots regimer førte også til de mest forferdelige grusomheter med millioner av døde. Var ideologi og en på forhånd definert moral bestemmende for deres onde politiske lederskap?

...k psykiatri gjennom tidene. Einar Kringlen ... Krisepakke 16. mars: Se hvilke tiltak den inneholder ... . Et samlet storting viser politisk lederskap Krisepakke 16. mars: Se hvilke tiltak den inneholder. Nyhet, Korona. Publisert 16.03.2020 ... - Et samlet storting har gått foran og viser det politiske lederskapet vi trenger i denne krisen. Det trengs lederskap, klare og tydelige beskjeder, politisk stabilitet og overensstemmelse, ifølge Lago. - Det har vi ikke her. I bunn og grunn har vi et fullstendig fr ... Sykdom og politisk lederskapz - essays om norma... av ... ... . I bunn og grunn har vi et fullstendig fravær av seriøsitet og ... med hensyn til ledelsesrollen og representasjonsrollen, med ønske om å få frem gode eksempler til videre inspirasjon og læring. I desember 2016 ble Gambit Hill+Knowlton tildelt oppdraget «Politisk lederskap og dialog gjennom sosiale medier». For å kartlegge hvordan folkevalgte kan utøve politisk lederskap og dialog med nom politisk lederskap, diplomati og økonomisk støtte være en aktiv pådriver for å mobilisere en sterk og bred global konsensus for samarbeid om å ivareta nasjonale helsebehov. Samtidig skal vi bidra til å ansvarliggjøre nasjonale myndigheter for å eta-blere og sikre allmenn tilgang til helsetjenester. Lederskap handler om prosesser der enkeltmennesker eller koalisjoner av enkeltmennesker påvirker større gruppers evne til å nå felles mål. Slike prosesser kan spille seg ut i nærmiljøet, foreninger og bedrifter, nasjoner eller på globalt nivå. Dette emnet fokuserer i særlig grad på politisk lederskap og lederskap i offentlig forvaltning. musikkfilosofi, politisk filosofi, samfunnsfilosofi, språkfilosofi, vitenskapsfilosofi og økonomisk filosofi. Selv om lederskap, både i teori og praksis, ofte tar i bruk filosofi eller er til dels basert på filosofi, er det ikke utviklet noen egen lederfilosofi eller lederskapsfilosofi. Burns (1979:2) konkluderer at: Jeg tar utgangspunkt i to ulike typer for lederskap, en mobiliserende og en representerende type. Lederskapet blir studert under sonderinger, beslutninger og ved mobilisering ovenfor innbyggere, administrasjon og kommunestyre. Jeg tar utgangspunkt i teorier rundt politisk lederskap og om samspillet mellom det politiske og administrative systemet. Politisk lederskap betydning i politiske prosesser har i nyere tid fått tiltakende oppmerksomhet i den statsvitenskapelige litteraturen både i Norge og internasjonalt (Rhodes og Harts, 2014: Aarsæther og Mikalsen, 2015: Masciulli mfl, 2009: Storey mfl, 2017). Den moralske og menneskelige tomheten er ikledd et forførende ytre, gjerne ispedd en dose retorisk begavelse. Dette gjør sammenhengen mellom skuespilleri, lureri og politisk lederskap ekstra tydelig. Nærheten mellom et forførerisk skuespilleri og politisk lederskap synes å ha en aktualitet som aldri før. I de offentlige og politiske diskusjonene om å hente hjem en liten familie fra Syria er et av barnas sykdom en viktig premiss. Opplysningene om guttens sykdom er gitt fra leger, advokaten til mor, UD og av flere politikere. Informasjonen går ut på at sykdommen er alvorlig og at gutten kan dø i leiren i… Kjøp 'Politisk lederskap, beretninger fra statsrådskontorene' av Agnar Kaarbø fra Norges raskeste nettbokhandel. Vi har følgende formater tilgjengelige: Innbundet, E-bok | 9788202559892 Kjøp Politisk lederskap fra Tanum Den erfarne journalisten og kommunikasjonsrådgiveren Agnar Kaarbø har intervjuet tidligere toppolitikere om hvordan de løste lederoppgaven da de ble statsråder. I samtalene får vi både prinsipielle betraktninger og personlige historier om å være medlem av landets viktigste ledergruppe, regjeringen....