Grunnlov og frihet E-bok


Grunnlov og frihet -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2017-08-09
FORFATTER:
ISBN: 9788230015827
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 8,62

FORKLARING:

Er grunnlov og frihet turtelduer eller erkefiender? Historien om 1814 og den frihetsgivende grunnlovsakten er velkjent. Det er en historie om en grunnlov som ble bra fra første stund, og som siden fikk sine selvfølgelige forbedringer. Den historien skal det visst ikke rokkes ved, men Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? tør der andre tier, og stiller de skarpe, kritiske spørsmålene ingen andre stiller - om Grunnloven og demokratiet virkelig gir oss frihet. Er du lei av fraværet av ordentlig debatt i konsensuslandet Norge? Er du lei av kun å høre sosialdemokratisk tankegods? Er du lei av å høre på hvor frie vi er mens byråkratiet og reguleringer bare vokser og vokser? Eller vil du rett og slett ha eget tankegods utfordret? Da er dette boken for deg.I denne antologien, redigert av J.K. Baltzersen, bringer skribenter som Egil Bakke, Nina Karin Monsen, Johan Norberg, Odd Gunnar Skagestad, Arild Sæther og Vegard Martinsen perspektiver på blant annet Høyesteretts prøvingsrett, enkeltmannskretser, den store stat, «velferdsstaten», ytringsfrihet, eiendomsrett, monarki og til og med Grunnlovens legitimitet. «Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender? går åpenbart imot det glansbilde som man så lett tegner når man priser 17. mai, eidsvollsmennene og Grunnloven. Det liker jeg.» Erik Jondell, direktør, Eidsvoll 1814, 2001-2016

...for sin religion eller tro i lære, gjerning, utøving og ... Grunnlov og frihet - kolofonshop.no ... ... Den 17.mai daterte forsamlingen grunnloven og valgte prins Christian Frederik som konge av Norge. Den vedtatte Grunnloven la grunnlaget for et liberalt og rettferdig styringssystem i samtidens øyne: Vern av personlige rettigheter og friheter, en omfattende stemmerettsbestemmelse og et ettkammersystem for den lovgivende forsamlingen viste dette. Grunnloven har bestemmelser om hvordan statsoverhodet (k ... Grunnlovens hovedprinsipper - Norgeshistorie ... . Grunnloven har bestemmelser om hvordan statsoverhodet (kongen eller dronningen) utpekes, om kongehuset og den kongelige familie, om hvordan medlemmene av regjeringen (statsrådet) blir rekruttert, hvilke oppgaver regjeringen har, hvordan de folkevalgte velges til Stortinget, hvordan Høyesteretts medlemmer blir utnevnt, hvordan statens øverste tjenestepersoner (embetsmenn) utnevnes og om ... Generell frihet til tro og religion ble derimot ikke innført i Grunnloven, som inneholdt forbud mot religiøst definerte grupper som jøder, jesuitter og munkeordener. Interessen for individets rettigheter var dermed mer begrenset i Riksforsamlingen enn det for eksempel ble uttrykt i den amerikanske grunnloven. Årsakene var mange, men det kan delvis ha vært for å trygge standssamfunnets ... Påsken innledes med palmesøndag, og det er tid for påskekrim. J.K. B... altzersen, red...