Kompetanseløft E-bok


Kompetanseløft - Kari Kvistad, Sølvi Hessen Schei pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-02-20
FORFATTER: Kari Kvistad, Sølvi Hessen Schei
ISBN: 9788215019260
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,20

FORKLARING:

I boka ser vi hvordan en kan øke faglig innsikt og personlig kompetanse i barnehagen gjennom danningsprosesser. Med den gjeldende rammeplanen for barnehagelærerutdanningen er det sterkere fokus på praksisfeltet. Kompetanseheving i praksisfeltet legger derved grunnlaget for mye av kvaliteten i utdanningen.Schei og Kvistad ser på danning, kunnskap og kompetanse i lys av medvirkning. Søkelyset er på lederrollen i barnehagen og hvordan faglig forankring utspiller seg i praksis. Barnehagelæreren er i fokus og barnehagelærerens stemme blir belyst gjennom praksisfortellinger. Kompetanseløft viser hvordan personalets faglige og personlige kompetanse er inngangsporten til å oppnå høy kvalitet i barnehagens hverdagsliv. Kontinuerlig refleksjon og bevisstgjøring over små og store hendelser åpner for en undrende holdning i møtet med mennesker og aktiviteter, en læringsprosess som gir glede og motivasjon i arbeidet. En relevant bok for studenter i barnehagelærerutdanningen og for alle som arbeider i barnehage. Forfatterne er ansatt som høgskolelektorer i pedagogikk ved DMMH i Trondheim.

...mmunene. Eksterne kurs og studier digital transformasjon ... Digital Pedagogikk - Digitalt kompetanseløft med eleven i ... ... . Regionsamlinger. - Kommunane får no eit historisk kompetanseløft. Dette vil auke kompetansen i barnevernet og bygge opp førebyggjande tilbod til barn og familiar som er i ein vanskeleg situasjon, seier barne- og likestillingsminister Solveig Horne (FrP), og legg til: - Satsinga skal gå til nye vidareutdanningar, opplæringsprogram og utviklingsprosjekt. Regjeringen foreslår et historisk kompetanseløft for ... Kompetanse - Wikipedia ... . Regjeringen foreslår et historisk kompetanseløft for å få folk tilbake i arbeid og inkludere flere i arbeidslivet. De forsterker dermed tidligere tiltak rettet mot permitterte og arbeidsledige med ytterligere 423 millioner. Kompetanse Norge har fått i oppdrag å sette i gang forsøk med modulstrukturert opplæring for voksne på nivået under videregående opplæring. Strategien "Kompetanse for fremtidens barnehage" er et viktig virkemiddel for å støtte implementering av rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver. Strategien er revidert og gjelder for perioden 2018-2022. Digital læring i staten. Vi ønsker å motivere statlige virksomheter til å tenke enda mer strategisk rundt arbeidet med kompetanseutvikling, og som en forlengelse av dette, bruke flere digitale læringsressurser. Kompetanseløft viser hvordan personalets faglige og personlige kompetanse er inngangsporten til å oppnå høy kvalitet i barnehagens hverdagsliv. Kontinuerlig refleksjon og bevisstgjøring over små og store hendelser åpner for en undrende holdning i møtet med mennesker og aktiviteter, en læringsprosess som gir glede og motivasjon i arbeidet. Med Kunnskapsløftet ble det innført kompetansebaserte læreplaner i fag. Det vil si at læreplanene beskriver den kompetansen eleven skal tilegne seg i faget. Å forstå hva kompetanse innebærer er derfor nødvendig i det lokale arbeidet med læreplaner for fag. Kompetanseløft viser hvordan personalets faglige og personlige kompetanse er inngangsporten til å oppnå høy kvalitet i barnehagens hverdagsliv. Kontinuerlig refleksjon og bevisstgjøring over små og store hendelser åpner for en undrende holdning i møtet med mennesker og aktiviteter, en læringsprosess som gir glede og motivasjon i arbeidet. Eksempler på hva et kompetanseløft i en bedrift eller en gruppe av bedrifter kan bestå av: Skreddersydde kurs. Gi bedriften oppdatert og relevant kompetanse i aktuelle tema for den endringsprosessen bedriften står overfor. 1-3 dagers kurs; Casebaserte og interaktive; Workshops «Digitalt kompetanseløft - klynger som omstillingsmotor» er en ordning etablert av Innovasjon Norge for å gi små og mellomstore bedrifter et kompetanseløft innen digitalisering og avansert produksjon. Digitalisering kan være komplisert, men det gir også mange muligheter. Kompetanseløft 2020 er ei oppfølging av Primær-helsetenestemeldinga.2 Omsorg 2020 og Opptrappingsplanen for rusfeltet.3 ...