Miljø-økonomi E-bok


Miljø-økonomi - Finn Ragnar Førsund, Steinar Strøm pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2007-01-12
FORFATTER: Finn Ragnar Førsund, Steinar Strøm
ISBN: 9788200453499
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 4,96

FORKLARING:

Formålet med boka er å gi en innføring i sosialøkonomiske analyser av miljøproblemer. Ved hjelp av enkle modeller viser forfatterne hvordan en kan bestemme optimalt forurensningsnivå, og drøfter ulike virkemidler for å få realisert disse optimale nivåene. Boka er tilpasset grunnfagsnivå i sosialøkonomi og passer for kurs på høyskolenivå i studier innen økonomi, ressurs- og miljøkunnskap samt tekniske fag.

... Begrepet bærekraftig utvikling ble i 1987 satt på den internasjonale politiske dagsorden i rapporten Vår felles framtid, som ble utarbeidet av Verdenskomisjonen for miljø og utvikling ... Tema 2020: LÆRE BRUKE BÆRE | Kulturvernforbundet ... .Arbeidet ble ledet av Gro Harlem Brundtland og rapporten blir derfor kalt Brundtlandrapporten. I 1983 opprettet FN Verdenskommisjonen for miljø og utvikling, vanligvis omtalt som Brundtlandkommisjonen.Kommisjonen ble ledet av den tidligere norske statsministeren Gro Harlem Brundtland.Kommisjonen skulle se både på miljøproblemene og fattigdomsproblemene, og foreslå utviklingsstrategier som kunne bidra til å løse dem i sammenheng. ... Det er en del ting som enkelt ... Emne - Energi og miljø - TEP4225 - NTNU ... .Kommisjonen skulle se både på miljøproblemene og fattigdomsproblemene, og foreslå utviklingsstrategier som kunne bidra til å løse dem i sammenheng. ... Det er en del ting som enkeltpersoner kan gjøre for å forbedre miljøet vårt. Her er en noen få tiltak som de fleste burde ha i tankene, for at jorda ikke skal bli verre: - Gjenvinning er en god måte å spare miljøet for unødvendige skader. Artikkel om Miljøøkonomi til Røst1 1. Innledning Miljøproblemer er en del av vår hverdag. I Oslo innføres en miljøfartsgrense hver november på noen sentrale trafikkårer for å holde luftforurensninger nede. Andre byer i Norge har også problemer med luftforurensninger vinterstid. M iljøpolitikk fikk et eget departement i Norge i Plan, landbruk og miljø; Økonomi; Hjem / Tjenester / Kultur og fritid / Inderøyturer. InderøyTurer 2020. Det blir InderøyTurer i år også, men i en litt annen form enn tidligere. Inderøyturer 2019. Den 12. mai er det igjen dags for Inderøyturer. I år blir det arrangementsåpning på Jægtvolden. Foreningens formål har helt siden starten i 1868 vært tuftet på det samme: å legge til rette for enkel ferdsel i naturen. Formålsparagrafen lyder slik: Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag. Miljøøkonomi Teknologi: Industrielle prosesser; Vann- og miljøteknikk; Byggeteknikk; Energifysikk; Næringsmiddelprosess Hva blir jeg? Du får solid ingeniørfaglig bakgrunn og universitetsutdannelse i økonomi. Du kan fylle lederstillinger i mindre foretak og avdelinger, og ulike typer mellomlederstillinger i mellomstore og større bedrifter. Bærekraftsmålene. Fordi bærekraftmålene ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, innebærer oppfølgingen av målene en helhetlig tilnærming til framtidig oppgaveløsing på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Metis Education skal være en ansvarlig samfunnsaktør og en del av løsningen på de globale utfordringene med miljø, økonomi og sosial utvikling ved å utdanne ansvarsfulle samfunnsborgere som former en bærekraftig fremtid. Våre selskap leverer tjenester innenfor. Cleaning Machinery AS leverer rengjøringsmaskiner til forhandlere, kunder og samarbeidspartnere i hele Norden. Vi tilbyr markedet unike produkter for sanering og renhold med en tydelig grønn miljøprofil....