Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge E-bok


Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge - Terje Ogden pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2012-04-24
FORFATTER: Terje Ogden
ISBN: 9788205422797
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 5,62

FORKLARING:

Evidensbasert praksis handler om forskningsbaserte tiltak rettet mot et bredt spekter av barne- og ungdomsproblemer. Evidensbasert praksis.er et aktuelt begrep for skole og undervisning, og har fått gjennomslag og innpass på fagområder som psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Samtidig knytter det seg usikkerhet til hva evidensbasert praksis står for, og tilnærmingen har vært omdiskutert i Norge så vel som internasjonalt.Terje Ogden gir her en bred innføring i temaet og drøfter hvilke muligheter og utfordringer slik praksis innebærer.. Sentralt i evidensdebatten står spørsmålet om hva praksis skal inneholde, og hvor tett forholdet mellom forskning og praksis bør være. Et annet viktig tema, som har fått bred omtale i boka er implementering, hvordan forskningskunnskap skal anvendes slik at tiltak lykkes i praksis.

...for barn og unge. Veiledere: Ane-Marthe Solheim Skar & Tine Kristin Jensen Bakgrunn: Det er en diskrepans mellom forskning om effektiv behandling og praksisfeltets bruk av den foreliggende kunnskapen ... Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge av Terje ... ... . Holdninger til evidensbasert praksis (EBP) er relevant I 2007 vedtok Norsk psykologforening Prinsipperklæring om evidensbasert psykologisk praksis. Her kan du lese erklæringen og om bakgrunnen for hvorfor den ble vedtatt. Ta kontakt med [email protected] for nærmere informasjon. Tema. Teoretiske rammeverk for Emosjonsfokusert terapi med barn og ungdom, egne emosjonelle utfordringer som for ... Evidensbaserte programmer - kunnskapsformer og menneskesyn ... ... . Ta kontakt med [email protected] for nærmere informasjon. Tema. Teoretiske rammeverk for Emosjonsfokusert terapi med barn og ungdom, egne emosjonelle utfordringer som foreldre, emosjonsveiledning, reparere emosjonelle sår i relasjonen til barnet, praktiske rammer for foreldreveiledning og foreldrekurs Sosial og helsedirektoratet i Norge synes å være mer tilbakeholdende og forsiktig selv om de har tatt opp evidensbasert forskning og praksis som tema 6. Det kan synes forlokkende å ta et ord inn i sitt vokabular hvis det virker tillitvekkende, overtalende og i siste instans også kan bidra til å tilføre ressurser. PDF | On Jun 15, 2013, Terje Ogden and others published Evidensbasert praksis i arbejdet med børn og unge | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate Kjøp Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge fra Bokklubber Evidensbasert praksis handler om forskningsbaserte tiltak rettet mot et bredt spekter av barne- og ungdomsproblemer. Evidensbasert praksis.er et aktuelt begrep for skole og undervisning, og har fått gjennomslag og innpass på fagområder som psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge Av Terje Ogden Forlag Gyldendal akademisk ISBN 9788205422797 Utgitt 2012, Myk perm. Ikke riktig utgave? På tide å lese seg opp på evidensbasert praksis i arbeidet med atferdsproblemer blant barn og unge? Publisert: 11.07.2012 14:35 Ukjent Innenfor mjuke permer, gjennom 150 sider, gir Atferdssenterets forskningsdirektør Terje Ogden en grundig innføring i fakta, muligheter og utfordringer knyttet til evidensbasert praksis. Kjøp Evidensbasert praksis i arbeidet med barn og unge fra Tanum Evidensbasert praksis handler om forskningsbaserte tiltak rettet mot et bredt spekter av barne- og ungdomsproblemer. Evidensbasert praksis.er et aktuelt begrep for skole og undervisning, og har fått gjennomslag og innpass på fagområder som psykologi, pedagogikk og sosialt arbeid. Diskusjonen om evidensbasert forskning og praksis - gjerne sammen med diskusjonen om en refleksiv praksis - leder gjerne til det en forbinder med "lærende organisasjoner". Forestillingen om lærende organisasjoner oppsto i kjølvannet av anerkjennelsen av kunnskapsutvikling i praksisfeltet, særlig slik det ble håndtert av Argyris og Schön (se bl.a. Forebyggende arbeid med barn og unge må ses i sammenheng med samfunnsmessige forhold som bidrar til marginalisering og inkludering på ulike arenaer som familie, vennekretser og institusjoner. Kulturelt mangfold, økende globalisering, nye familiemønstre og mediepåvirkning er eksempler på forhold som preger dagens oppvekst. Nevropsykiatrisk enhet og førsteamanuensis i barne‐ og ungdomspsykiatri ved Universitetet i Oslo). Prosjektet har bestått av: 1) Gjennomgang av relevant litteratur og metodikk samt kartlegging av praksis i arbeid med pasientgruppen ved poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og De siste årene har evidensbasert praksis (EBP) fått stadig større innpass i helsefaglige sammenhenger. Evidensbasert praksis blir gjerne omtalt som kunnskapsbasert praksis (1, 2). I tre nummer av Tidsskriftet Sykepleien (1, 3, 4) skrev Monica Nortvedt og Tove Amida Hanssen om evidensbasert sykepleie som en form for evidensbasert praksis. Studiet har fokus på å videreutvikle profesjonell kompetanse og deltakelse i forebyggende og behandlende arbeid med barn, unge og familier. Det skal utdanne kompetente og reflekterte profesjonsutøvere som kan jobbe tverrfaglig på ulike nivåer i samfunnet, eller som vil drive utviklingsarbeid knyttet til barn og unges velferd. Hovedintensjonen med å skrive artikkelen må være å bidra til å sette fokus på fenomenet evidensbasert praksis - og ikke minst - å inspirere til en faglig reflektert holdning til evidensbasert praksis som fenomen og tenkemåte. Dette handler om yr...