Opplæringslova E-bok


Opplæringslova -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-09-05
FORFATTER:
ISBN: 9788245087826
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,95

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

.... I denne lovkommentaren til opplæringslova gir forfatteren grundige kommentarer til bestemmelsene i loven ... Tegnspråkopplæring etter § 2-6 | statped.no ... . Siden bokas a Opplæringsloven, felles lov for den offentlige grunnskolen og videregående skolen, samt for lærebedrifter og voksne over opplæringsalder som ikke har fullført grunnskolen. Loven omfatter også private grunnskoler som ikke er godkjent etter friskoleloven og dermed ikke får statstilskudd, og hjemmeundervisning.Loven kom som et resultat av store endringer i grunnskolen og videregående ... I Norge er det lovfestet n ... Forskrift til opplæringslova - Udir ... .Loven kom som et resultat av store endringer i grunnskolen og videregående ... I Norge er det lovfestet nulltoleranse for krenkelser som mobbing, vold, diskriminering og trakassering (opplæringsloven § 9 A-3) på skolen, på skoleveien, på skolefritidsordning (SFO/AKS) og på leksehjelp.Retten til et trygt og godt skolemiljø handler om det fysiske miljøet inne og ute på skolen og det psykososiale miljøet.. Alle elever skal oppleve tilhørighet og skolene må jobbe ... 1 Veileder til opplæringsloven kapittel 9a - elevenes skolemiljø Forord Denne veilederen informerer om hvordan bestemmelsene i opplæringsloven kapittel Opplæringslova og forskrifter, spiralisert utgave Med forarbeider og tolkninger 2019-2020. Inneholder opplæringsloven og forskrifter, forarbeider og kommentarer fra stortingsbehandlingen, rundskriv, Utdanningsdirektoratets tolkninger, henvisninger til flere nye rettskilder m.m. Oppdatert per 15. august 2019. Les mer » Opplæringslova handlar om rettar og plikter knytte til opplæring og skulegang i Noreg. Fleire av kapitla i lova handlar om språkopplæring. Her er eit oversyn over dei viktigaste reglane som gjeld nynorsk og bokmål i opplæringa: Kommunen avgjer om opplæringsmålet i skulane skal vere bokmål eller nynorsk. Det er i tillegg lovfestet for lærere i skolen i opplæringslova § 10-5. Siktemålet ved tilsetting av lærer er å finne frem til den eller de søkerne som etter en samlet vurdering anses best kvalifisert for de utlyste lærerstillingene. Kvalifikasjonsprinsippet er også nedfelt i en del tariffavtaler: KS og PBL. Regjeringen har sendt NOU 2019: 23 Ny opplæringslov på offentlig høring. Høringsfristen er satt til 1. juli 2020. Les mer ... Regjeringen har nedsatt Opplæringslovutvalget og gitt det i oppgave å se på regelverket for grunnskolen og videregående opplæring. Utvalget ble ... Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova, forkortet oppll.) av 17. juli 1998 er en lov som omhandler rettigheter og plikter forbundet med opplæring og skolegang i...