Stiftelsesloven E-bok


Stiftelsesloven -  pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2019-01-02
FORFATTER:
ISBN: 9788245087222
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 11,63

FORKLARING:

Fagbokforlaget utgir særtrykk av enkeltlover fra Norges Lover i samarbeid med Lovsamlingsfondet, Det juridiske fakultet, UiO og Lovdata. Særtrykkene inneholder både faglige og historiske noter og oppdateres fortløpende ved lovendringer. De faglige notene er utarbeidet av jurister som er eksperter på det aktuelle fagområdet og helt nødvendige for den som skal orientere seg i lovverket. De faglige notene er rettighetsbelagte og ligger ikke gratis på Lovdata, slik de historiske notene gjør.

...tyresammensetningen i stiftelsen. Reisegarantifondet organiseres som en stiftelse etter stiftelsesloven ... Hva er en stiftelse ? - Jusstorget ... . 8. I lov 7. juni 1996 nr. 31 om Den norske kirke (kirkeloven) skal § 40 annet ledd tredje punktum lyde: For øvrig gjelder reglene i stiftelsesloven. 9. I lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) gjøres følgende endringer: § 1-1 første ledd skal lyde: Stiftelsesloven Kapittel 1 Kapittel 1 Mandat, sammensetning og arbeidsmåte 1.1 Bakgrunn Ved kongelig resolusjon oppnevnte regjeringen 5. februar 2016 et offentlig utvalg for å ev ... Lov om stiftelser (stiftelsesloven) - Lovdata ... .1 Bakgrunn Ved kongelig resolusjon oppnevnte regjeringen 5. februar 2016 et offentlig utvalg for å evaluere stiftelsesloven. Bakgrunnen for utvalget er Sundvolden-plattformen1 der det står at regjeringen vil «Styrke den private finansieringen av kulturlivet gjennom Styrearbeid i stiftelser. I stiftelsesloven finner du regler for styret sin sammensetting og arbeid. Loven stiller ulike krav til hvem som kan være medlemme En stiftelse er en juridisk person som disponerer en formuesverdi som ved testament, gave eller annen rettslig disposisjon selvstendig er stilt til rådighet for et bestemt formål av ideell, humanitær, kulturell, sosial, utdanningsmessig, økonomisk eller annen art. Ingen fysiske personer har eierrådighet over en stiftelse, det er en kapital som eier seg selv. Stiftelsesforeningen og Boligstiftelser møtte med Næringsdepartementet 12. februar for å argumentere mot KS sitt forslag om å gi kommunene unntak fra de generelle bestemmelsene i stiftelsesloven. Les hovedpunktene fra møtet. Stiftelsesloven har ikke regler som stiller generelle krav til stiftelsers egenkapital, eller som krever at virksomheten skal tilpasses egenkapitalen. Det kreves imidlertid at offentlige stiftelser skal ha en forvaltningskapital (egenkapital og fremmedkapital) som står i rimelig forhold til formålet. Stiftelsesloven med kommentarer Gudmund Knudsen, Geir Woxholth. Boken gir en utførlig kommentar til den nye stiftelsesloven. Den inneholder registre over rettspraksis, lovavdelingspraksis, stikkord og litteratur. Stiftelsesloven av 1980 vil bli erstattet med en ny lov om stiftelser. Ny stiftelseslov innebærer både innholdsmessige og redaksjonelle endringer i forhold til eksisterende lov. I denne arti...