Læring og trivsel i en helsefremmende skole E-bok


Læring og trivsel i en helsefremmende skole - Hege E. Tjomsland, Nina Grieg Viig pdf epub

PRIS: GRATIS

INFORMASJON

SPRÅK: NORSK
HISTORIE: 2015-04-20
FORFATTER: Hege E. Tjomsland, Nina Grieg Viig
ISBN: 9788205473683
FORMAT: PDF EPUB MOBI TXT
FILSTØRRELSE: 6,7

FORKLARING:

Hva er en helsefremmende skole? Hva sier forskningen om sammenhengen mellom helse og læring? Og hvordan kan lærere tilrettelegge for en helsefremmende skole i praksis? I følge opplæringsloven skal skolen bidra til å fremme elevers helse, trivsel og læring. Tjomsland og Viig presenterer i denne boken forskning knyttet til sammenhengene mellom helse og læring. Skolen har tradisjonelt blitt betraktet, både av utdannings- og helsesektoren, som en viktig arena for forebyggende helsearbeid. Lærere har tatt ansvar for implementering og iverksetting av tiltak og programpakker knyttet til blant annet røyk og rus, kosthold, fysisk aktivitet og hygiene. Helsefremmende tiltak er grunnleggende for at elevene gjennom god helse og trivsel utnytter sitt potensiale for læring og utvikling. Forfatterne argumenter for at utdannings- og helsesektoren i større grad må bli seg bevisst verdien av helsefremmende tiltak i skolen, og de presenterer den helsefremmende skolen som en modell for arbeid med skoleutvikling som støtter opp om læringsmålene.

...te alle elever og alle som hører til på skolen ... Helsefremmende barnehager og skoler - Vestfold og Telemark ... ... . Barnets trivsel i skolen betyder alt. For først når barnet trives, bliver der plads til læring, siger psykolog Ulla Dyrløv. Hun har skrevet bogen "Det professionelle kram", som udkommer i dag. Bogen er en guide i arbejdet med børn og unge og handler blandt andet om, hvordan man bliver en dygtigere fagperson. Skolen markedsfører seg som en helsefremmende skole, ... Skolen har et skolestartprogram som bidrar t ... Helsefremmende skoler i Østfold - Skolematens venner ... ... Skolen har et skolestartprogram som bidrar til å etablere trygghet, trivsel og tilhørighet på skolen 6. Skolen jobber aktivt med foresatte for å fremme gode rutiner for helse, trivsel og læring 7. Trygghet, trivsel og motivasjon er grunnleggende for læring og gjennom systematisk arbeid skal vi sikre at alle elever ivaretas og stimuleres til læring. Skolen vektlegger arbeid med læringsledelse og læringssyn i hver enkelt klasse, på hvert trinn og som skole som helhet. HOPP - Helsefremmende oppvekst. Helsefremmende Oppvekst i Horten kommune (HOPP) er et tverrfaglig kommunalt samarbeid, som skal legge til rette for sunn livsstil hos barn og unge, gi bedre læringsforhold, økt trivsel og forebygge livsstilssykdommer og inaktivitet. Helsefremmende grunnskole er tema i Folkehelseuka 2017 Skolen er en viktig arena for å bygge gode levevaner i tidlig alder. Elever med gode levevaner har gjerne god helse. Skolen - en viktig arena for forebyggende og helsefremmende arbeid Av: Vegard A. Schancke, seniorrådgiver KoRus-Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge (2012). Sammendrag Barn og unge tilbringer mye tid på skolen, de starter et 10-årig skoleløp som seksåringer og mange deltar i tillegg også i skolefritidsordningen (SFO) de første årene. En hverdag med lek, læring og trivsel forutsetter at elevene møter mette og uthvilte på skolen. Foto: Polarsirkelen friluftsråd Av Knut Berntsen, prosjektleder Helsefremmende skoler i Nordland Disse skolene definerte Helsefremmende skoler-prosjektet som en paraply for skolens totale virksomhet knyttet både til undervisning og utvikling av det sosiale miljøet. Tiltak og strategier settes inn i en sammenheng der målet er å bedre mestring, trivsel og helse for alle på skolen. Derfor må skolen ta sitt ansvar som en helsefremmende ... trivsel, god sosial utvikling og faglige ... på både det fysiske og det psykososiale miljøet i skolen som viktig for læring....